Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Моніторінг якості освіти

SWOT-аналіз Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (переглянути)

Розпорядження директора ХННІ НУК  від 14.04.2023 р. №6 "Про призначення відповідальихі осіб за систему управління якістю по кафедрам"  (переглянути)

Положення про моніторінг якості освіти у Херсонському навчально-науковому інституті Національного університету кораблебудування (переглянути)

Система управління якістю НУК

Стандарти
Цілі. Стратегія. Місія (переглянути)
СУ СУЯ Керування положення про структурні підрозділи та посадовими інструкціями (переглянути)
СУ СУЯ Керування наданням освітянських послуг (переглянути)
СУ СУЯ Керування записами (переглянути)
СУ СУЯ Керування внутрішньою нормативною документацією (переглянути)
СУ СУЯ Внутрішні перевірки (переглянути)
СУ СУЯ Аналіз системи управління якістю з боку керівництва (переглянути)
СУ Керування документацією (переглянути)
Положення про робочу групу з розробки та впровадження системи управління якістю до МС ISO 9001:2008 (переглянути)
Памятка з системи управління якістю (переглянути)
Керiвництво з якості (переглянути)
 

Сертифікати ISO 9001:2015

Плану коригувальних та попереджувальних дій в НУК імені адмірала Макарова за результатами внутрішнього аудиту 2022-2023 н.р. (переглянути)

План заходів з формування, адаптації та збереження контингенту здобувачів вищої освіти Херсонської філії НУК на 2021-2022 навчальний рік (переглянути)

Аналіз системи управління якістю з боку керівництва Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Дії університету по обробці ризиків та можливостей в рамках стандарту ISO 9001:2015 (переглянути)

Довідка про результати перевірки Херсонської філії Національного університету кораблебудуванняімені адмірала Макарова(переглянути)

План заходів з реалізації рекомендацій та усунення недоліків, виявлених за результатами перевірки Херсонської філії НУК, проведеною  згідно з планом роботи вченої ради НУК на 2021-2022 навчальний рік комісією, призначеною розпорядженням ректора від 04.10.2021 року № 62, у складі: Слободян С. О. – проректор з науково-педагогічної роботи, канд. техн. наук, професор НУК; Парсяк В. Н. – декан факультету економіки моря,д-р екон. наук, професор; Зубарєв А. А.  –  начальник відділу кадрів (переглянути)

Звіт про стан забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти та розвитку наукової діяльності Херсонській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та завдання філії щодо підвищення якості підготовкиу 2020-2021 навчальному році (переглянути)

Тимчасове положення про планування та облік основних видів роботи  науково-педагогічних працівників Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

 

Науково-методичний семінар "Комплексний підхід до системи забезпечення якості вищої освіти"
 
   
   
Презентація науково-методичного семінару
"Комплексний підхід до системи забезпечення якості вищої освіти"
 
(
переглянути)