Реєстрація
знаменник
Карта сайту
Cайт НУК
Нормативні документи НУК
Наукова бібліотека  НУК
Банківські реквізити НУК

 

Загальні накази, положення тощо

Наказ ректора від 17.06.2024 р. №147 "Про встановлення вартості дублікату диплома (з додатком)" (переглянути)

Наказ ректора від 25.01.2024 р. №12 "Про затвердження складу Вченої ради ім. адм. Макарова" (переглянути)

Наказ ректора від 26.05.2023 р. №102 "Про посилення контролю за станом організації та ведення військового обліку призовників, військовозабов'язаних та резірвістів НУК по здобувачам освіти набору 2022 року" (переглянути)

Наказ ректора від 19.04.2022 р. №54 "Про про склад вченої ради Херсонського навчально-наукового інституту НУК" (переглянути)

Наказ ректора від 19.04.2022 р. №53 "Про організацію роботи Херсонського навчально-наукового інституту НУК імені адмірала Макарова в період воєнного стану в Україні" (переглянути)

Наказ ректора від 23.11.2021 р. №377 "Про перейменування філій НУК" (переглянути)

Положення про загальний університетський конкурс "Кращий студент НУК 2019 року" Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова" (переглянути).

Правила внутрішнього трудового розпорядку Національного унівверситету кораблебудування імені адмірала Макарова. Введено в дію Наказом ректора НУК від 14.01.2019 р. №08 (переглянути).

П О Л О Ж Е Н Н Я про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (2019 р.) (переглянути).

Накази ректора від 03.04.2018 р. №99 та №100 "Про проведення індексації плати за навчання студентів" (переглянути)

Тимчасове ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також надання їм академічної відпустки (2018 р.) (переглянути)

П О Л О Ж Е Н Н Я про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (2017 р.) (переглянути).

1. Положення про проведення письмового семестрового контролю знань (переглянути)

2. Положення про індивідуальний графік занять (переглянути)

3. Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних  дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути) (Дія положення призупинена)

Додатки 1-3.

4. Положення про проведення практики з трудового виховання студентів (переглянути)

 

2010 рік 

Наказ від 28.10.2010 р. №1086-уч  "Про відзначення студентів-переможців конкурсу «Кращий студент НУК»" (переглянути)

Наказ  від 05.01.2010 р. №07 уч. "Про надання платних послуг" (переглянути)

2009 рік

Наказ  від 05.01.2009 р. №01 про створення «Збірника наукових праць студентів НУК» (переглянути)

Розпорядження ректора НУК №5 від 14 січня 2009 р. «Про проведення залікової та екзаменаційної сесій» (переглянути)

Наказ  від 30.11.2009 р. №1118 уч. «Про відзначення студентів-переможців конкурсу "Кращий студент НУК"» (переглянути)