Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Кафедра автоматики та електроустаткування

Історична довідка

Перший прийом студентів на навчання за спеціальністю «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» був здійснений у 1997 році на базі секції суднового машинобудування та енергетики  філії, якою керував  к.т.н., доц. Горячкін В.Ю.

У 2000 році був здійснений прийом студентів за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». У 2001 році була створена секції автоматики та електроустаткування, яка наказом ректора УДМТУ від 19.03.2003 р. №76 була перетворена у кафедру автоматики та електроустаткування. З моменту створення й по теперішній час кафедру очолює  к.т.н., професор Шевченко В.В.

Перший випуск бакалаврів на напрямом «Електромеханіка» стався у 2001 році, а перший випуск спеціалістів з електромеханічних систем автоматизації та електроприводу стався  у 2003 році.

У період з 1997 по 2009 рік  кафедрою підготовлено 437 бакалаврів та 376 спеціалістів з електромеханіки,  з яких 12 одержали дипломи з відзнакою.

У своїй діяльності кафедра автоматики та електроустаткування ХФ НУК зорієнтована на конкретні замовлення спеціалістів, необхідних для суднобудівної промисловості та народного господарства Херсонської області.  На цей час кафедра регулярно проводить аналіз необхідної кількості спеціалістів з напряму електромеханіка з урахуванням статистичної інформації, а також конкретних замовлень промислових підприємств, установ та закладів. Потреба регіону у фахівцях електромеханіках не тимчасова, а є постійною, оскільки обумовлена постійним розвитком електромеханічних систем і розширенням сфери застосування автоматичних та автоматизованих комплексів, як в суднобудуванні, так і інших галузях господарства України.

Більшість випускників кафедри  працюють за фахом на державних та приватних підприємствах міста та області таких як: Херсонський суднобудівний завод, завод «Палада», судноремонтний завод ім. «Куйбишева», Херсонські морський, річний та залізничний порти, Херсонобленерго; УкрТелеком; ЧП «Курс»; МБТ КП «Кредо»; ЧП «Урсус» тощо. Деякі випускники працюють в інших містах  у тому числі - у Києві, Одесі, Миколаєві, Керчі тощо.

Навчальними планами ХФ НУК передбачена підготовка спеціалістів за двома спеціалізаціями:                               

    -  блок 1 (електромеханічні системи та електропривод);
    -  блок 2 (робото-технічні комплекси).

Кафедра має позитивний досвід призначення студентам їх місць майбутньої роботи наприкінці 3-4 курсу навчання, з подальшим проходженням усіх видів виробничих практик за місцем розподілу.

У період проходження практик студенти вивчають потреби підприємств у спеціалістах електромеханіках, пропонують свої розробки. Переважна більшість дипломних проектів виконується з урахуванням потреб підприємств.

Тематика дипломних проектів за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» направлена:

- на розробку та розрахунок систем автоматичного та автоматизованого керування електроприводами загальнопромислового та суднового електрообладнання;

- на автоматизацію виробничих процесів, енергозбереження,  використання нетрадиційних джерел живлення в керуванні електроприводом; використання пристроїв електромеханічного перетворювання енергії в системах автоматичного та автоматизованого керування електроприводом.  

Залучення студентів до науково-дослідної роботи, до створення мікро-процесорних схем, програмних продуктів, які мають бути використані в навчальному процесі та науково-дослідній роботі для філії, сприяло підвищенню інтересу до майбутньої професійної діяльності, до проблем нових інформаційних технологій, мікросхемотехніки, комп’ютеризації керування судновим електрообладнанням та іншим обладнання транспортних засобів.

До складу кафедри входять такі особи:

- завідувач кафедри – к.т.н., професор Шевченко Віктор Васильович;
- к.т.н., доцент Передерій Віктор Іванович;
- к.т.н., доцент Селівєрстова Світлана Ростіславівна;
- к.т.н., доцент Фролов Олександр Миколайович;
- ст. викладач  Покорний Валерій Володимирович;
- ст. викладач Філіпщук Олександр Миколайович;


- викладач Кручених Ганна Олександрівна;
- викладач Надточій Анатолій Вікторович;
- викладач Надточій Віктор Анатолійович;
- завідуючий лабораторією Буренко Олексій Володимирович;
- секретар кафедри Здрок Олена Владіславівна.

Крім того у забезпеченні навчального процесу приймають участь науково-педагогічні працівники базового університету серед яких можна виділити таких відомих вчених як: д.т.н., професор, завідуючий кафедрою електрообладнання суден Блінцов Володимир Степанович; д.т.н., професор, завідуючий кафедрою суднових електро-енергетичних систем Ставинський Андрій Андрійович; д.т.н., професор, завідуючий кафедрою автоматики Хлопенко Микола Якович; д.т.н., професор, завідуючий кафедрою кафедри теоретичної електротехніки та електронних систем Рябенький Володимир Михайлович.

 
 3D принтер в лабораторія інтелектуального керування, яка належить кафедрі автоматики та електоустаткування

Організаційна структура інституту