Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Керівники Херсонського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Директор

Керівником ХННІ є директор, який
призначається наказом ректора за 
узгодженням з рішенням збору трудового колективу.
З 1987 року директором ХННІ є доктор
економічних наук, професор  Ломоносов Анатолій Вадимович.

(Тел. / факс (0552) 26-31-18)

Заступники директора:

- з навчальної роботи к.т.н., проф.
Дудченко Олег Миколайович
(Тел. / факс (0552) 26-30-09)

          -з навчально-методичної та наукової роботи, д.е.н., проф. 
                                Надточій Ірина Ігорівна
                                 (Тел. (0552) 24-00-59)

 - з організаційно-виховної роботи  к.т.н.,
доц. Дрозд Оксана Володимирівна

(Тел. (0552) 26-36-73)
  - із загальних питань
Година Олена Володимирівна

(Тел. (0552) 42-24-21)

Директор та заступники директора напередодні святкування 50-ти річчя філії


Завідувачі кафедр:

Голова профспілкового комітету - начальник відділу по роботі з персоналом та студентами Мустяца А.В.