Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Кафедра суднового машинобудування 
та енергетики

Історична довідка

У 1967 р. за ініціативою керівництва Херсонського суднобудівного заводу (ХСЗ), враховуючи зростаючі потреби вітчизняного суднобудування у фахівцях у галузі суднової енергетики, на базі Херсонського філії Миколаївського кораблебудівного університету була створена секція (пізніше кафедра) суднового машинобудування і енергетики (СМЕ). Її очолив к.т.н., доцент Веліченко  Г.П. — провідний фахівець КБ ХСЗ. Для роботи на кафедрі були залучені висококваліфіковані вчені, педагоги і фахівці з проектування суднових  енергетичних установок: Горячкін В.Ю., Івачов В.Ф., Цвікліс В.С., Ткаченко С.Г., Степанов Г.О., Зільберберг Є.А. та інші. Секцією СМЕ здійснювалася підготовка інженер-механіків за спеціальністю «Суднові силові установки» за вечірньою формою навчання.

З 1995 р. кафедру очолив к.т.н., доцент Андреев А.А.

Науково-педагогічні працівники:

 1. Андреєв А.А. – к.т.н., доцент, завідуючий кафедрою
 2. Ткаченко С.Г. – к.т.н., доцент
 3. Степанов Г.О. к.т.н., доцент
 4. Уваров В.А. – к.т.н., доцент
 5. Івачов В.Ф. – ст.викладач
 6. Зільбергберг Є.А. – ст.викладач
 7. Максимов В.І. – аспірант

До основних наукових пріоритетів співробітників кафедр відносяться:

- розробка перспективних схемно-конструктивних рішень тригенераційних і когенераційних систем на суднах;
- обробка палива електромагнітними полями.

Щорічно колективом кафедри СМЕ публікується до 20 статей у фахових наукових виданнях України, робиться велика кількість доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-технічних конференціях, патентуються винаходи і промислові зразки. Випускники кафедри працюють на провідних підприємствах України.

 

Персональний склад науково-педагогічних працівників кафедри СМЕ у 2018-19 навчальному році

Кафедра СМЕ 2019 р.

 1. Андреєв А.А. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри
 2. Соломенцев О.І. – д.т.н., професор без вченого звання
 3. Уваров В.А. – к.т.н., доцент
 4. Самойленко І.О. – к.т.н., старший викладач (зовнішній сумісник)
 5. Свиридов В.І. – к.т.н., старший викладач
 6. Мисько В.О. – старший викладач (зовнішній сумісник)
 7. Новиков В.І. – завідувач лабораторіями
 8. Авдюнін Р.Ю. – викладач
 9. Максимов В.І. – викладач
 10. Пирисунько М.А. – викладач
 11. Хоменко В.С. – викладач
 12. Шалапко Д.О. – викладач

Персональний склад науково-педагогічних працівників кафедри СМЕ у 2019-20 навчальному році

 1. Андреєв А.А. – к.т.н., професор НУК, завідувач кафедри
 2. Соломенцев О.І. – д.т.н., професор НУК
 3. Уваров В.А. – к.т.н., доцент
 4. Самойленко І.О. – к.т.н., старший викладач (зовнішній сумісник)
 5. Свиридов В.І. – к.т.н., старший викладач
 6. Мисько В.О. – старший викладач (зовнішній сумісник)
 7. Новиков В.І. – завідувач лабораторіями
 8. Авдюнін Р.Ю. – викладач
 9. Максимов В.І. – викладач
 10. Пирисунько М.А. – викладач
 11. Хоменко В.С. – викладач
 12. Шалапко Д.О. – к.т.н., ст. викладач

 

 Випускники повертаються!

У лютому 2011 року в Херсонській філії НУК відбувся черговий, 39-й випуск спеціалістів-інженерів-механіків зі спеціальності "Суднові енергетичні установки та устаткування".

Вперше Головою Державної екзаменаційної комісії із цієї спеціальності був випускник Херсонської філії МКІ 1983 року Віктор Павлович Кот.

Він відзначив як добру підготовку спеціалістів, так і цілу низку позитивних змін, що мали місце у його "альма матер". І сам Віктор Павлович за час, що минув з його випуску, також змінився. Сьогодні Віктор Павлович Кот – академік Міжнародної Академії інформатизації, кандидат технічних наук, професор, судновий інженер-механік першого розряду, директор з розвитку компанії та технічному менеджменту ВАТ "Південьрефтрансфлот" (м. Севастополь, Україна).

На пам’ять про зустріч зі своїми педагогами Віктор Павлович подарував випускаючій кафедрі «Суднового машинобудування та енергетики» комп’ютер із побажаннями й надалі підтримувати високий рівень підготовки суднових механіків у Херсонській філії НУК.

Організаційна структура інституту