Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Кафедра інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін

Історична довідка

Історія кафедри інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін почалась у 1997 р., коли стався перший набір студентів за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» до Херсонського філіалу Українського державного морського технічного університету (починаючи з 25.03.2004 р. – Херсонська філія Національного університету кораблебудування). Навчання за спеціальністю було організовано на базі секції суднобудування, яку очолював к.т.н., доц. Дудченко О.М.

Вибір секції суднобудування не був випадковим. У базовому університеті підготовка фахівців з комп’ютерних наук здійснювалася кафедрою інформаційних технологій на кораблебудівному факультеті. Адже  саме в галузі  кораблебудування було створено найбільш складне і найбільш сучасне програмне забезпечення і майже усі викладачі секції мали практичний досвід роботи на комп’ютерах та створення програмного забезпечення.

У наступні роки на базі секцій "Суднобудування" та "Зварювання" наказом ректора УДМТУ від 19.03.2003 р. №76 була створена кафедра "Математики та інформаційних технологій", а потім наказом ректора від 31.12.2003 р. №270 була створена кафедра "Інформаційних технологій", яка увійшла до складу суднобудівного факультету Херсонської філії Національного університету кораблебудування.
У 2015 р., у зв'язку зі структурними змінами, що сталися у філії, наказом ректора НУК від 12.05.2015 р. №781К кафедра інформаційних технологій була об'єднана з кафедрою фізико-математичних дисциплін і на їх базі створена кафедра інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін.

У відкритті спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем" велика заслуга належить директору філії проф. Ломоносову А.В. та співробітникам базового університету і, у першу чергу, д.т.н., проф. Кошкіну К.В., який у той час очолював кафедру інформаційних технологій УДМТУ та проректору Єганову О.Ю., які підтримали ініціативу адміністрації Херсонської філії щодо відкриття нової спеціальності.

Не можна переоцінити і внесок у становленні і розвитку спеціальності миколаївців д.т.н., проф. Коваленка І.І., к.т.н., проф. Короля  Ю.М., к.т.н., доц. Тимофеєва В.І., к.т.н., доц. Тимошенка В.Ф., к.т.н., доц. Соколіка М.Г., ст. викл. Марченка А.Г., ст. викл. Толстого Ф.В., а також науково-педагогічних працівників кафедри інформаційних технологій філії д.т.н., проф. Політикіна Б.М., к.т.н., доц. Манойленко О.С., ст. викладача Шпак Л.П. та багатьох інших науково-педагогічних працівників базового університету та філії, що забезпечували і продовжують забезпечувати навчальний процес. Треба відзначити також молодих викладачів Карпову С.О. та Корнелюк О.М., які були випускниками кафедри, закінчили навчання в аспірантурі НУК, а зараз передають набуті знання студентам.

Розвиток спеціальності не можливий без кваліфікованого вирішення організаційно-технічних питань та матеріальної бази. Для програмістів, це перш за все комп’ютерні класи та оргтехніка. У створені комп’ютерних класів безпосередню участь приймав начальник обчислювального центру Тендітний Ю.Г., а організаційно-технічні питання допомагали вирішувати провідні спеціалісти Євтєєва Н.І. та Тендітна Н.В.

 
Співробітники КІТ   Д.т.н., проф. Політикін Б.М.

Першою студенткою, що склала державний екзамен і отримала у 2001 році кваліфікацію "бакалавр з комп’ютерних" наук, була Здор К. А. Першим студентом, що захистив дипломну роботу за спеціальністю "Програмне забезпечення автоматизованих систем" і отримав у 2003 році кваліфікацію "спеціаліст з програмного забезпечення", був Попадін О.О. У цьому ж році перші дипломи з відзнакою отримали студенти Білоусова О.А., Здор К.А., Пригода В.Ю.

Програмісти першого випуску, перший курс, 1997 р. Перший випуск спеціалістів з програмного забезпечення, 2003 р.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» («Програмне забезпечення систем») одна з «наймолодших» у філії. Проте, не дивлячись на це, наші студенти і наші випускники вже встигли проявити свої знання з практики і завоювати гарну репутацію як в м. Херсоні так і в інших містах.

Починаючи вже з 3-го курсу, основна маса наших студентів-програмістів починає працювати за фахом в самих різних організаціях як державних, так і приватних. Всі випускники працевлаштовані. Вони працюють в  Києві, Одесі, Херсоні, Каховці  та в багатьох інших містах України, СНД та дальнього зарубіжжя.

У нас створені всі умови для навчання: сучасні комп'ютерні класи, сучасна оргтехніка (принтери, сканери, плотери, мультимедійни проектори тощо). Висококваліфіковані науково-педагогічні працівники-практики, що працюють у філії і базовому університеті, завжди готові допомогти студентам. Вони діляться своїм практичним досвідом і знаннями виходячи далеко за рамки навчальних курсів.

Специфіка суднобудування полягає у тому, що це, мабуть, одна з найскладніших галузей. Саме в суднобудівній і авіаційній промисловості створені наймогутніші програмні комплекси. Напевно багато хто чув про системи  TRIBON, FORAN. Навіть корпорація  IBM створила крупний центр для розробок у області суднобудування (IBM Shipbuilding Competency Center) і свій програмний продукт - систему CATIA, призначену для суднобудівників.

Зараз період інтенсивного розвитку нових технологій. У США, Японії, Канаді, Великобританії, Німеччині, Швеції, Норвегії, Австралії, Росії і інших країнах,  у тому числі і в Україні, завойовують своє місце CALS і PDM технології. Вони почали упроваджуватись у військово-промисловому комплексі США, а потім в авіа і суднобудуванні. Для програмістів відкрите безмежне поле діяльності в цій області.

Ми не обмежуємо студентів одним напрямом - суднобудування. Починаючи вже з другого курсу, коли студентам видається перше завдання на курсову роботу, їм пропонують тематику за інтересами. Це може бути розробка програми для банку, приватної фірми, туристичного або шлюбного агентства, для рішення інженерних задач, Internet або ігрові технології тощо.

Життя сучасного суспільства не мислиме без комп'ютерів, тому у філії  інформаційні технології вивчають не тільки програмісти, але і студенти усіх інших спеціальностей, причому вивчають з урахуванням специфіки своєї майбутньої професії. Практично протягом всього періоду навчання за комп'ютерами працюють корабели, механіки, електрики, економісти. Хтось вивчає AutoCAD, хтось "1С:Бухгалтерію",  бази даних і т.д.  Студенти мають нагоду прийти в слушний час і працювати на комп'ютерах самостійно. Шість днів на тиждень по 12 годин в день обчислювальний центр в їх розпорядженні. У цьому велика заслуга усіх співробітників кафедри інформаційних технологій.

Заняття зі студентами-програмістами проводять викладачі з базового університету (травень, 2011 р.)
               cт. викл. Марченко А.Г.                                      ст. викл. Толстой Ф.В., доц. Тимошенко В.Ф.

Персональний склад науково-педагогічних працівників кафедри інформаційних технологій
у 2012-13 навчальному році

 

Штатні працівники: Дудченко О.М. –  зав. кафедрою, к.т.н., доцент;  Політикін Б.М –  д.т.н., професор;  Манойленко О.С. – к.т.н., доцент; Притула В.М. – ст. викладач; викладачі: Абрамов М.Г., Карпова С.О., Корнелюк О.М., Євтєєва Н.І., Тендітна Н.В., Тендітний Ю.Г.

Працівники базового університету: Кошкін К.В. –  лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, директор  інституту комп'ютерних та інженерно-технологічних наук, д.т.н., професор; Король Ю.М. – к.т.н., професор;  Латанская Л.О. – к.ф.-м.н., доц.; к.т.н., доценти: Пономаренко Т.В., Соколик М.Г., Тимофєєв В.І., Тимошенко В.Ф., Фаріонова Т.А.; ст. викладачі: Марченко А.Г., Книрік Н.Р.

Запрошені працівники:  к.ф-м.н., доц. Абрамов Г.С., к.т.н., доц. Носов П.С.;  ст. викладачі:  к.т.н. Радін В.К., Глушак М.О.

 Персональний склад науково-педагогічних працівників кафедри інформаційних технологій
та фізико-математичних дисциплін у 2015-16 навчальному році

Штатні працівники: Політикін Б.М –  зав. кафедри, д.т.н., професор; Дудченко О.М. –   к.т.н., доцент; Літвінова М.Б. – к.ф.-м.н., доцент;  Штанько О.Д. - к.ф.-м.н., доцент;  ст. викладачі: Карпова С.О., Притула В.М.; викладачі: Абрамов М.Г., Василенко О.В., Корнелюк О.М., Тендітна Н.В., Тендітний Ю.Г., Кобалава Г.О.

Працівники базового університету: Кошкін К.В. –  лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, директор навчально-наукового інституту комп'ютерних та інженерно-технологічних наук, д.т.н., професор; Король Ю.М. – к.т.н., професор;  Латанская Л.О. – к.ф.-м.н., доц.; к.т.н., доценти: Соколик М.Г., Тимофєєв В.І., Тимошенко В.Ф., Фаріонова Т.А., ст. викладачі: Марченко А.Г., Книрік Н.Р.

Запрошені працівники: д.т.н., проф. Литвиненко В.І., к.ф.м.н., доц. Абрамов Г.С., к.т.н., доц. Носов П.С.,  ст. викладач  к.т.н. Радін В.К.

   
Доцент кафедри Літвінова М.Б.  Доцент  кафедри Штанько О.Д. Викладач кафедри Василенко О.В.

 

Фахівець кафедри Прудська Я.С.

  Фахівець кафедри Колодяжний В.С.

 

Персональний склад науково-педагогічних працівників кафедри інформаційних технологій 
та фізико-математичних дисциплін у 2016-17 навчальному році

Штатні працівники: Політикін Б.М –  зав. кафедри, д.т.н., професор; Дудченко О.М. –   к.т.н., доцент; Літвінова М.Б. – к.ф.-м.н., доцент;  Штанько О.Д. - к.ф.-м.н., доцент;  ст. викладачі: Карпова С.О., Притула В.М., Тендітна Н.В., Тендітний Ю.Г.; викладачі: Абрамов М.Г.,  Корнелюк О.М., Кобалава Г.О.

Працівники базового університету: Кошкін К.В. –  лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, директор навчально-наукового інституту комп'ютерних та інженерно-технологічних наук, д.т.н., професор; Король Ю.М. – к.т.н., професор;  Латанская Л.О. – к.ф.-м.н., доц.; к.т.н., доценти: Пономаренко Т.І., Соколик М.Г.,Тимошенко В.Ф., Фаріонова Т.А.; ст. викладач Книрік Н.Р.

Запрошені працівники: д.т.н., проф. Литвиненко В.І.; к.ф-м.н., доц. Абрамов Г.С.; к.т.н., доц. Носов П.С.  

 Співробітники кафедра інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін, 2017 р.

 

   
 Завідувач кафедри, д.т.н. Гучек П.Й.    

Персональний склад науково-педагогічних працівників кафедри інформаційних технологій 
та фізико-математичних дисциплін у 2019-20 навчальному році

Штатні працівники: Гучек П.Й. - зав. кафедри, д.т.н., доцент; Політикін Б.М – д.т.н., професор; Дудченко О.М. –   к.т.н., професор; Літвінова М.Б. – д.пед.н., к.ф.-м.н., доцент; Бідніченко О.Г.,- к.т.н, професор; Штанько О.Д. - к.ф.-м.н., доцент; ст. викладачі: Карпова С.О., Притула В.М., Тендітна Н.В., Тендітний Ю.Г.; викладач Абрамов М.Г.

Працівники базового університету: Король Ю.М. – к.т.н., професор;  Латанская Л.О. – к.ф.-м.н., доц.; к.т.н., доценти: Гайда А.Ю., Гайдаєнко О.В., Книрік Н.Р., Пономаренко Т.І., Тимошенко В.Ф.; ст. викладач Маршак О.І.

Запрошені працівники: к.т.н., доц. Литвиненко О.І.;  к.т.н., доц. Носов П.С. 

 Провідний фахівець кафедри Кручених Г.О.  Провідний фахівець кафедри Сипко В.І.

 

Персональний склад науково-педагогічних працівників кафедри інформаційних технологій 
та фізико-математичних дисциплін у 2020-21 навчальному році

Штатні працівники: Гучек П.Й. - зав. кафедри, д.т.н., доцент; Політикін Б.М. – д.т.н., професор; Дудченко О.М. –   к.т.н., професор; Літвінова М.Б. – д.пед.н., професор, к.ф.-м.н., доцент; ЛитвиненкоО.І. - к.т.н., доц.; Штанько О.Д. - к.ф.-м.н., доцент;  ст. викладачі: Карпова С.О.; Притула В.М.; Тендітна Н.В.; Тендітний Ю.Г.

Працівники базового університету: Король Ю.М. – к.т.н., професор;  Латанская Л.О. – к.ф.-м.н., доц.; к.т.н., доценти: Гайда А.Ю., Гайдаєнко О.В., Книрік Н.Р.,  Тимошенко В.Ф.; ст. викладач Маршак О.І.

Персональний склад науково-педагогічних працівників кафедри інформаційних технологій 
та фізико-математичних дисциплін у 2021-22 навчальному році

Штатні працівники: Гучек П.Й. - зав. кафедри, д.т.н., доцент; Дудченко О.М. – к.т.н., професор; 
Літвінова М.Б. – д.пед.н., професор, к.ф.-м.н., доцент; Литвиненко О.І. - к.т.н., доц.; Штанько О.Д. - к.ф.-м.н., доцент;  ст. викладачі: Карпова С.О.; Притула В.М.; Тендітна Н.В.; Тендітний Ю.Г.

Працівники базового університету: Король Ю.М. – к.т.н., професор;  Латанская Л.О. – к.ф.-м.н., доц.; к.т.н., доценти:  Гайдаєнко О.В., Книрік Н.Р.,  Тимошенко В.Ф.; ст. викладачі: Маршак О.І., Смикодуб Т.Г.

 

Організаційна структура інституту