Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Академічна доброчесність 

Академічна доброчесність – це моральний кодекс та етичні правила цивілізованого наукового та освітнього співтовариства. Поняття «академічної доброчесності» включає в себе такі цінності, як запобігання шахрайству, фальшуванню та плагіату; підтримку академічних стандартів; чесність і ретельність у дослідженнях і науковому видавництві. (Переглянути детальніше)

Графіки перевірки перевірки на академічний плагіат випускних кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (червень 2024 р. переглянути

Графіки перевірки на академічний плагіат випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти (грудень 2023 р. переглянути)

Розпорядження директора ХННІ НУК  від 27.11.2023 р. №24 "Про створення експертних рад (комісій) для ухвалення результатів перевірки на академічний плагіат випускних кваліфікаційних робіт в Херсонському навчально-науковому інституті Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова" (переглянути)

Графіки перевірки перевірки на академічний плагіат випускних кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (червень 2023 р. переглянути

Розпорядження директора ХННІ НУК  від 29.05.2023 р. №12 "Про створення експертних рад (комісій) для ухвалення результатів перевірки на академічний плагіат випускних кваліфікаційних робіт в Херсонському навчально-науковому інституті Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова" (переглянути)

Розпорядження директора ХННІ НУК  від 01.12.2022 р. №20  "Про створення експертних рад (комісій) для ухвалення результатів перевірки на академічний плагіат випускних кваліфікаційних робіт в Херсонському навчально-науковому інституті Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова" (переглянути)

Графіки перевірки на академічний плагіат випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти (грудень 2022 р. переглянути)

Графіки перевірки перевірки на академічний плагіат випускних кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (червень 2022 р.переглянути) 

Розпорядження директора ХННІ НУК  від 19.05.2022 р. №14  "Про створення експертних рад (комісій) для ухвалення результатів перевірки на академічний плагіат випускних кваліфікаційних робіт в Херсонському навчально-науковому інституті Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова" (переглянути)

Графіки перевірки на академічний плагіат випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (грудень 2021 р. переглянути)

Розпорядження директора ХФ НУК від 01.11.2021 р. №48 " Про створення експерьних рад (комісій) для ухвалення результатів перевірки на академічний плагіат випускних кваліфікаційних робіт (переглянути)

Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів (переглянути)

 Положення НУК щодо академічної доброчесності

Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури НУК ім. адм. Макрова (переглянути)

Положення про академічну доброчесність (переглянути)

Положення про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами у НУК ім. адм. Макарова (переглянути)

Положення про групу сприяння академічної доброчесності у Національному університеті кораблебудування ямені адмірала Макарова (переглянути)

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців (переглянути)

Порядок здійснення заходів із перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів (переглянути)

Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації (переглянути)