Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Положення щодо організації освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу у Національному університетц кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Положення про організацію самостійної роботи студентів (переглянути)

Положення про порядок організації та  проведення дуального навчання (переглянути)

Положення про вибіркові дисципліни (переглянути)

Положення про організацію права на академічну мобільність (переглянути)

Положення про порядок оцінювання знань студентів у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Положення про порядок оскарження результатів семестрового контролю у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти (переглянути)

Положення про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) (переглянути)

Положення про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (переглянути)

Положення про визнання іноземних документів про освіту (переглянути)

Положення про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті (переглянути)

Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами (переглянути)

Положення про переведення студентів університету, що навчаються за договором (контрактом) з компенсацією вартості навчання на бюджетну форму навчання (переглянути)

Положення про курсову роботу (переглянути)

Положення про організацію та проведення практики (переглянути)

Положення про випускну кваліфікаційну роботу (переглянути)

Положення про диплом з відзнакою (переглянути)

Положення щодо академічної доброчесності

Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури НУК ім. адм. Макрова (переглянути)

Положення про академічну доброчесність (переглянути)

Порядок здійснення заходів з перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів (переглянути)

Положення про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами у НУК ім. адм. Макарова (переглянути)

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців (переглянути)

Загальні положення

Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Положення про наукове товариство, студентів, аспірантів, докторантів і молодих науковців (переглянути)

Положення про порядок створення та організацію роботи Атестаційцної комісіі (переглянути)

Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (переглянути)

Положення про кураторів академічних груп (переглянути)

Положення про старосту академічної групи (переглянути)

Тимчасові положення НУК

Тимчасове положення про організацію навчального процесу з використанням елементів технологій дистанційного навчання (переглянути)

Тимчасовий порядок дистанційної роботи атестаційних комісій 2020 (переглянути

Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019/2020 (переглянути)