Реєстрація
знаменник
Карта сайту
 

      Ліцензовані обсяги прийому

 

Херсонський навчально-науковий інститу НУК здійснює підготовку за денною та заочною формами навчання за галузями знань та спеціальностями: 

Рівень вищої освіти: перший(бакалаврський) 

( за переліком 2015 р.)

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Спеціалізації (освітні програми) Ліцензовані
обсяги
денна/
заочна форми навчання
Акредитація освітньої програми (спеціальності)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
25/10 Акредитація освітньої програми УД15005784
до 01.07.2023 
Економіка довкілля і природних ресурсів 15/10 Акрдитація спеціальності
НД 2292110
до 01.07.2025
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес і приватне підприємництво 40/20 Акредитація освітньої програми УД15002988
до 01.07.2023 
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 20/20  Акредитація спеціальності
НД 2292112 до 01.07.2025
13 Механічна інженерія    131 Прикладна механіка Інжиніринг зварювання та споріднених процесів 40/20  Акредитація освітньої програми УД15002989
до 01.07.2023
135 Суднобудування Суднові енергетичні установки та устаткування
60/40 Акредитація спеціальності
НД 2292116
до 01.07.2025    
Кораблі та океанотехніка 10/5
Суднокорпусобудування 25/5
Судноремонт та технічне обслуговування флоту 20/5
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка 25/10 Акредитація спеціальності
НД 2292115
до 01.07.2025 
Експлуатація суднових автоматизованих систем 25/15
142 Енергетичне машинобудування Двигуни внутрішньог згоряння 30/20 Акредитація освітньої програми УД15002991
до 01.07.2023 
Холодильні машини і установки 25/- Акредитація освітньої програми УД15002990
до 01.07.2023 
144 Теплоенергетика  Теплоенергетика 15/- не акредитовано 
Енергетичний менеджмент 9/6 не акредитовано
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними об'єктами та комплексами 30/20 не акредитовано

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить 620 осіб (за денною формою навчання 414 осіб, за заочною — 206 осіб).


Рівень вищої освіти: другий  (магістерський)  

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Спеціалізації (освітні програми) Ліцензовані обсяги
денна/
заочна форми навчання

Акредитація освітньої програми
№ сертифіката

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка  підприємства 25/10 Акредитація освітньої програми 6091 до 21.11.2024
Економіка довкілля і природних ресурсів 15/10 Акредитація освітньої програми
 6090 до 21.11.2024
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент організацій та адміністрування 15/15 не акредитовано
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво та торгівля 40/20 Акредитація освітньої програми
 
6261 до 21.11.2024
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології 20/20 Акредитація освітньої програми
 6131 до 21.11.2024

 13 Механічна інженерія  

132 Матеріалознавство Інжиніринг зварювання та споріднених процесів 30/30 Акредитація освітньої програми 
6128 до 21.11.2024
135 Суднобудування Суднокорпусобудування 15/5 Акредитація освітньої програми УД15009007 до 01.07.2024
Судноремонт та технічне обслуговування флоту  10/5 Акредитація освітньої програми УД15009008 до 01.07.2024
Яхти та судна для водного туризму 10/5 Акредитація освітньої програми УД15010219 до 01.07.2024
Суднові енергетичні установки та устаткування  5/- Акредитація освітньої програми УД15005788 до 01.07.2024
Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок 50/65 Акредитація освітньої програми УД15005789 до 01.07.2023
  14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 15/-  Акредитація освітньої програми 
 6136 до 21.11.2024
Експлуатація суднових автоматизованих систем 55/50 Акредитація освітньої програми
 6135 до 21.11.2024
142 Енергетичне машинобудування  Двигуни внутрішнього згоряння 25/5 Акредитація освітньої програми УД15005792 до 01.07.2024 
Холодильні машини і установки та системи кондиціювання 20/- Акредитація освітньої програми
 6134 до 21.11.2024
Експлуатація суднових холодильних установок і систем кондиціювання 10/- не акредитовано
144 Теплоенергетика Теплоенергетика 23/- не акредитовано 
Енергетичний менеджмент 12/10  не акредитовано 
 15 Автоматизація та приладобудування  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління судновими енергетичними установками  45/45 не акредитовано 

 Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить 735 осіб (за денною формою навчання 440 осіб, за заочною — 295 осіб).

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (переглянути) (http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/test.html)

 

У цей час Херсонська філія НУК провадить освітню діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АЕ № 527861 від 06.01.2015 р. за денною/заочною формами навчання за такими галузями та напрямами підготовки (за Переліком — 2006) з такими ліцензійними обсягами за денною/заочною формами навчання:

Підготовка бакалаврів

 • 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»:
  6.050103 "Програмна інженерія" (20/20);
 • 0305 «Економіка та підприємництво»:
  6.030504 "Економіка підприємства" (60/60);
 • 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»:
  6.050503 "Машинобудування" (25/25);
  6.050504 "Зварювання" (30/30);
 • 0507 «Електротехніка та електромеханіка»:
  6.050702 "Електромеханіка" (50/25);
 • 0512 «Морська техніка»:
  6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" (85/85).

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить за денною формою навчання 270 осіб, за заочною — 245 осіб.

Підготовка спеціалістів

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить за денною формою навчання 285 осіб, за заочною — 245 осіб.