Реєстрація
знаменник
Карта сайту

   РЕЙТИНГИ, 
                      КОНКУРСИ....

 

2024 р.

Оновлення рейтингових списків тричі на добу. З липня Інформаційна система Вступ.ОСВІТА.UA розпочинає оперативне інформування вступників про перебіг вступної кампанії 2024 року.

2021 р.

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР на основі ступеня "магістр" станом на 20.11.2021 р., денна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР на основі ступеня "бакалавр" станом на 20.11.2021 р., заочна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР на основі ступеня "магістр" станом на 28.10.2021 р., заочна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР на основі ступеня "бакалавр" станом на 28.10.2021 р., денна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР на основі ступеня "магістр" станом на 30.09.2021 р., заочна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР на основі ступеня "магістр" станом на 30.09.2021 р., денна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР на основі ступеня "бакалавр" станом на 30.09.2021 р., заочна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР на основі ступеня "бакалав" станом на 30.09.2021 р., денна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР на основі ступеня "магістр" станом на 27.08.2021 р., заочна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР основі ОКР "молодший спеціаліст" станом на 27.08.2021 р.  (денна форма (переглянути), заочна форма (переглянути))

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР станом на 06.08.2021 р., денна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР станом на 06.08.2021 р., заочна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі ОКР "молодший спеціаліст" станом на 04.08.2021 р.  (рейтинговий список 1, рейтиноговий список 2).

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР станом на 28.07.2021 р.  (переглянути).

Результати фахового вступного випробування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для вступу на навчання за ОС бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст, що проводився в Херсонській філії НУК 24.07.2021 р. (переглянути).

2020 р.

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР станом на 27.11.2020 р., денна та заочна форми навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР станом на 05.10.2020 р., денна та заочна форми навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР станом на 08.09.2020 р., денна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР станом на 08.09.2020 р., заочна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі ОКР "молодший спеціаліст" (скорочений термін навчання) станом на 03.09.2020 р., денна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР станом на 31.08.2020 р., денна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР станом на 31.08.2020 р., заочна форма навчання (переглянути)

Інформація щодо рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією) на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР станом на 27.08.2020 р.  (переглянути).

2019 р. 

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР (заочна форма навчання) станом  на 29.08.2019 р. (переглянути)

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР (скорочений термін навчання, заочна форма навчання) станом  на 28.08.2019 р. (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР станом на 21.08.2019 р.  (переглянути).

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР: за спеціальністю 051- "Економіка", освітня програма "Економіка підприємства"; за спеціальністю  076 - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", освітня програма "Бізнес і приватне підприємництво"; за спеціальністю 122 - "Комп'ютерні науки", освітня програма "Інформаційні управляючі системи та технології" станом  на 04.08.2019 р. (переглянути).

Інформація щодо початкового рейтингу на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР (скорочений термін навчання) станом  на 01.08.2019 р. (переглянути).

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР станом на 27.06.2019 р.  (переглянути).

2018 р.

Інформація щодо рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР станом на 21.08.2018 р.  (переглянути).

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР за спеціальністю 051- "Економіка", освітні програми: "Економіка підприємства", "Економіка довкілля і природних ресурсів" станом  на 13.08.2018 р.
 (
переглянути).

Список рекомендованих для навчання на місця державного замовлення станом на 01.08.2018 р. (переглянути)

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР (скорочений термін навчання) станом  на 01.08.2018 р.
 (
переглянути)

Інформація щодо початкового рейтингу на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР (скорочений термін навчання) станом  на 25.07.2018 р. (переглянути)

2017 р. 

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітнього ступеня МАГІСТР станом  на 23.08.2017 р. (переглянути)

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР (зі скороченим терміном навчання) станом  на 23.08.2017 р. (переглянути)

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР (на основі ПЗСО) станом  на 05.08.2017 р. (переглянути)

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР (скорочений термін навчання) станом  на 05.08.2017 р. (переглянути)

Список рекомендованих для навчання на місця державного замовлення (денна форма) станом на 01.08.2017 р. (переглянути)

Список рекомендованих для навчання на місця державного замовлення (заочна форма) станом на 01.08.2017 р. (переглянути)

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР (скорочений термін навчання) станом  на 01.08.2017 р. (переглянути)

Лист МОН №1/9-421 від 01.08.2017 р. "Про надання додаткового часу для завершення перевірки правильності здійсненого приймальними комісіями нарахування сільського коефіцієнту, уточнення та підтвердження окремих показників" (переглянути)

РЕЗУЛЬТАТИ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАНЯ (ОКР "БАКАЛАВР" ЗА СКОРОЧЕНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ) 28.07.2017 р. (переглянути) 

Інформація щодо початкового рейтингу на отримання освітнього ступеня БАКАЛАВР (скорочений термін навчання) станом  на 26.07.2017 р. (переглянути)

Інформаційна ситема Конкурс

© VSTUP.INFO, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,
ГО «ЦЕНТР ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ», 2008-2016

2016 р. 

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА станом  на 23.08.2016 р. 

Спеціальність,
(освітньо-кваліфікаційний рівен, 
освітній ступень)

Спеціалізація ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна Заочна
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кіль­кість
поданих заяв (конкурс)
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кількість
поданих заяв (конкурс)
131
Прикладна механіка
(бакалавр)
Інжинірінг зварювання та споріднених процесів 30 5 11
переглянути
30    переглянути
135
Суднобуду­вання
(бакалавр)
Суднові енергетичні установки та устаткування  45 27 64
переглянути
 50   переглянути

141
Електроенергетика,
електротехніка,
електромеханіка
(бакалавр)

Електромеханіка 25 17 87
переглянути
25  

переглянути

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бізнес і приватне підприємництво 30  3 25
переглянути
30    переглянути

 

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА (П’ЯТИЙ курс)  станом  на 23.08.2016 р.

Спеціальність,
(освітньо-кваліфікаційний рівен, 
освітній ступень)

Спеціалізація ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна Заочна
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кіль­кість
поданих заяв (конкурс)
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кількість
поданих заяв (конкурс)

135
Суднобуду­вання
(спеціаліст)

Кораблі та океанотехніка 35 5 19
переглянути
35   *4
135
Суднобуду­вання
(спеціаліст) 
Суднокорпусобудування 15 5 19
переглянути
- - -

135
Суднобуду­вання
(магістр)

Суднокорпусобудування  15 4 11
переглянути
     переглянути

135
Суднобуду­вання
(магістр)

Судноремонт та технічне обслуговування флоту  10 4 4
переглянути
     переглянути
131
Прикладна механіка
(спеціаліст)
Інжинірінг зварювання та споріднених процесів 30 10 11
переглянути
30   переглянути
*4
121
Інженерія програмного забезпечення
(спеціаліст)
Інженерія програмного забезпечення 20 4 8
переглянути
20 1 -
переглянути
135
Суднобуду­вання
(спеціаліст)
Суднові енергетичні установки та устаткування  50 18 64
переглянути
 50    *23
135
Суднобуду­вання
(магістр)
Суднові енергетичні установки та устаткування 3 3 26
переглянути
     -
135
Суднобуду­вання
(магістр,   спеціаліст)
Експлуатація, випробування та монтаж СЕУ  7 31
переглянути
     переглянути
142
Енергетичне машинобудування
(спеціаліст)
Двигуни внутрішнього згоряння 25 14 20
переглянути
25    переглянути

141
Електроенергетика,
електротехніка,
електромеханіка
(спеціаліст)

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 25 8 20
переглянути
25  

переглянути
*7

141
Електроенергетика,
електротехніка,
електромеханіка
(спеціаліст)

Експлуатація суднових автоматизованих систем  25 4 20
переглянути
    переглянути

051
Економіка
(спеціаліст)

Економіка підприємства 30 5 10
переглянути
 30 1  
переглянути

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(спеціаліст)

Бізнес та приватне підприємництво 30 2 10
переглянути
 30 1  переглянути

РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАНЯ (ОКР "БАКАЛАВР" ) 21.08.2016 р. (переглянути

 

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА (скорочений термін навчання) станом  на 23.08.2016 р 

Спеціальність,
(освітньо-кваліфікаційний рівен, 
освітній ступень)

Спеціалізація ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна Заочна
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кіль­кість
поданих заяв (конкурс)
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кількість
поданих заяв (конкурс)

135
Суднобуду­вання
(бакалавр)

Кораблі та океанотехніка 15 8 22
переглянути
13   переглянути 
135
Суднобуду­вання
(бакалаврт) 
Суднокорпусобудування 15 - 10
переглянути
12 - -

135
Суднобуду­вання
(бакалавр)

Судноремонт та технічне обслуговування флоту  10 - 4
переглянути
10     
131
Прикладна механіка
(бакалавр)
Інжинірінг зварювання та споріднених процесів 30 5 11
переглянути
30    переглянути
121
Інженерія програмного забезпечення
(бакалавр)
Інженерія програмного забезпечення 20 - 6
переглянути
20   переглянути
135
Суднобуду­вання
(бакалавр)
Суднові енергетичні установки та устаткування  45 27 64
переглянути
 50   переглянути

142
Енергетичне машинобудування
(бакалавр)

Двигуни внутрішнього згоряння 25 7 20
переглянути
25    переглянути

141
Електроенергетика,
електротехніка,
електромеханіка
(бакалавр)

Електромеханіка 25 17 87
переглянути
25  

 переглянути

142
Енергетичне машинобудування
(бакалавр)

Холодильні машини і установки  25 8 64
переглянути
   

051
Економіка
(бакалавр)

Економіка підприємства 10 2 27
переглянути
 10    

051
Економіка
(бакалавр)

Економіка довкілля і природних ресурсів 10 - 3
переглянути
 10    

051
Економіка
(бакалавр)

Міжнародна економіка 10  - 4
переглянути
10     

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бізнес і приватне підприємництво 30  3 25
переглянути
30     


Інформація щодо рекомендованих до зарахування на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА станом  на 01.08.2016 р. 

Спеціальність,
(освітньо-кваліфікаційний рівен, 
освітній ступень)

Спеціалізація ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна Заочна
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кіль­кість
поданих заяв (конкурс)
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кількість
поданих заяв (конкурс)

135
Суднобуду­вання
(бакалавр)

Кораблі та океанотехніка 15  2
переглянути
13    
135
Суднобуду­вання
(бакалаврт) 
Суднокорпусобудування 15  
переглянути
12 - -

135
Суднобуду­вання
(бакалавр)

Судноремонт та технічне обслуговування флоту  10  2
переглянути
10     
131
Прикладна механіка
(бакалавр)
Інжинірінг зварювання та споріднених процесів 30  4
переглянути
30    
121
Інженерія програмного забезпечення
(бакалавр)
Інженерія програмного забезпечення 20  
переглянути
20    
135
Суднобуду­вання
(бакалавр)
Суднові енергетичні установки та устаткування  45  5
переглянути
 50    

142
Енергетичне машинобудування
(бакалавр)

Двигуни внутрішнього згоряння 25  1
переглянути
25    

141
Електроенергетика,
електротехніка,
електромеханіка
(бакалавр)

Електромеханіка 25  11
переглянути
25  

 

142
Енергетичне машинобудування
(бакалавр)

Холодильні машини і установки  25  2
переглянути
   

051
Економіка
(бакалавр)

Економіка підприємства 10  
переглянути
 10    

051
Економіка
(бакалавр)

Економіка довкілля і природних ресурсів 10  
переглянути
 10    

051
Економіка
(бакалавр)

Міжнародна економіка 10   
переглянути
10     

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бізнес і приватне підприємництво 30   
переглянути
30     

  

РЕЗУЛЬТАТИ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАНЯ (ОКР "БАКАЛАВР" ЗА СКОРОЧЕНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ) 26.07.2016 р. (переглянути) 

Інформація щодо початкового рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА (скорочений термін навчання) станом  на 20.07.2016 р. 

Спеціальність,
(освітньо-кваліфікаційний рівен, 
освітній ступень)

Спеціалізація ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна Заочна
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кіль­кість
поданих заяв (конкурс)
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кількість
поданих заяв (конкурс)

135
Суднобуду­вання
(бакалавр)

Кораблі та океанотехніка 15 8 22
переглянути
13    
135
Суднобуду­вання
(бакалаврт) 
Суднокорпусобудування 15 8 10
переглянути
12 - -

135
Суднобуду­вання
(бакалавр)

Судноремонт та технічне обслуговування флоту  10 8 4
переглянути
10     
131
Прикладна механіка
(бакалавр)
Інжинірінг зварювання та споріднених процесів 30 10 11
переглянути
30    
121
Інженерія програмного забезпечення
(бакалавр)
Інженерія програмного забезпечення 20 - 6
переглянути
20 -  
135
Суднобуду­вання
(бакалавр)
Суднові енергетичні установки та устаткування  45 18 64
переглянути
 50    

142
Енергетичне машинобудування
(бакалавр)

Двигуни внутрішнього згоряння 25 14 20
переглянути
25    

141
Електроенергетика,
електротехніка,
електромеханіка
(бакалавр)

Електромеханіка 25 15 87
переглянути
25  

 

142
Енергетичне машинобудування
(бакалавр)

Холодильні машини і установки  25 4 64
переглянути
   

051
Економіка
(бакалавр)

Економіка підприємства 10 1 27
переглянути
 10    

051
Економіка
(бакалавр)

Економіка довкілля і природних ресурсів 10 1 3
переглянути
 10    

051
Економіка
(бакалавр)

Міжнародна економіка 10  1 4
переглянути
10     

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бізнес і приватне підприємництво 30  3 25
переглянути
30     

 

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА (П’ЯТИЙ курс)  станом  на 20.07.2016 р.

Спеціальність,
(освітньо-кваліфікаційний рівен, 
освітній ступень)

Спеціалізація ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна Заочна
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кіль­кість
поданих заяв (конкурс)
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кількість
поданих заяв (конкурс)

135
Суднобуду­вання
(спеціаліст)

Кораблі та океанотехніка 35 5 19
переглянути
35   *4
135
Суднобуду­вання
(спеціаліст) 
Суднокорпусобудування 15 5 19
переглянути
- - -

135
Суднобуду­вання
(магістр)

Суднокорпусобудування  15 4 11
переглянути
     

135
Суднобуду­вання
(магістр)

Судноремонт та технічне обслуговування флоту  10 4 4
переглянути
     
131
Прикладна механіка
(спеціаліст)
Інжинірінг зварювання та споріднених процесів 30 10 11
переглянути
30   *4
121
Інженерія програмного забезпечення
(спеціаліст)
Інженерія програмного забезпечення 20 4 8
переглянути
20 1 -
переглянути
135
Суднобуду­вання
(спеціаліст)
Суднові енергетичні установки та устаткування  50 18 64
переглянути
 50    *23
135
Суднобуду­вання
(магістр)
Суднові енергетичні установки та устаткування 3 3 26
переглянути
     
135
Суднобуду­вання
(магістр)
Експлуатація, випробування та монтаж СЕУ  7 31
переглянути
     
142
Енергетичне машинобудування
(спеціаліст)
Двигуни внутрішнього згоряння 25 14 20
переглянути
25    

141
Електроенергетика,
електротехніка,
електромеханіка
(спеціаліст)

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 25 8 20
переглянути
25  

*7

141
Електроенергетика,
електротехніка,
електромеханіка
(спеціаліст)

Експлуатація суднових автоматизованих систем  25 4 20
переглянути
     

051
Економіка
(спеціаліст)

Економіка підприємства 30 5 10
переглянути
 30 1  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(спеціаліст)

Бізнес та приватне підприємництво 30 2 10
переглянути
 30 1  

Інформація щодо початкового рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА (П’ЯТИЙ курс)  станом  на 15.07.2016 р.

Спеціальність,
(освітньо-кваліфікаційний рівен, 
освітній ступень)

Спеціалізація ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна Заочна
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кіль­кість
поданих заяв (конкурс)
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кількість
поданих заяв (конкурс)

135
Суднобуду­вання
(спеціаліст)

Кораблі та океанотехніка 35   19
переглянути
35   *4
135
Суднобуду­вання
(спеціаліст) 
Суднокорпусобудування 15   19
переглянути
- - -

135
Суднобуду­вання
(магістр)

Суднокорпусобудування  15   11
переглянути
     

135
Суднобуду­вання
(магістр)

Судноремонт та технічне обслуговування флоту  10   4
переглянути
     
131
Прикладна механіка
(спеціаліст)
Інжинірінг зварювання та споріднених процесів 30   11
переглянути
30   *4
121
Інженерія програмного забезпечення
(спеціаліст)
Інженерія програмного забезпечення 20   8
переглянути
20 1 -
переглянути
135
Суднобуду­вання
(спеціаліст)
Суднові енергетичні установки та устаткування  50   64
переглянути
 50    *23
135
Суднобуду­вання
(магістр)
Суднові енергетичні установки та устаткування 3   26
переглянути
     
135
Суднобуду­вання
(магістр)
Експлуатація, випробування та монтаж СЕУ  7   31
переглянути
     
142
Енергетичне машинобудування
(спеціаліст)
Двигуни внутрішнього згоряння 25   20
переглянути
25    

141
Електроенергетика,
електротехніка,
електромеханіка
(спеціаліст)

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 25   20
переглянути
25  

*7

141
Електроенергетика,
електротехніка,
електромеханіка
(спеціаліст)

Експлуатація суднових автоматизованих систем  25   20
переглянути
     

051
Економіка
(спеціаліст)

Економіка підприємства 30   10
переглянути
 30 1  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(спеціаліст)

Бізнес та приватне підприємництво 30   10
переглянути
30 1  

 *- були зараховані у лютому 2016 р. 

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (скорочений навчання)  станом на 10.03.2016 р. (переглянути)

Інформація щодо результатів фахового вступного випробування на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (скорочений  термін навчання)  10.03.2016 р. (переглянути)

Інформація щодо початкового рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (скорочений термін навчання)  станом на 04.03.2016 р. (переглянути)

Інформація щодо початкового рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня CПЕЦІАЛІСТ (V курс, заочна форма навчання)  станом на 17.02.2016 р.

135 Суднобудування - Кораблі та океанотехніка (переглянути
131 Прикладна механіка -  Інженерінг зварювання та споріднених процесів (переглянути)
135 Суднобудування - Есплуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установ  (переглянути)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (переглянути)

Інформація щодо результатів вступних випробувань (ВВ) 11.02.2016 р. на отримання освітньо кваліфікаційного рівня CПЕЦІАЛІСТА (V курс, заочна форма навчання) 

135 Суднобудування - Кораблі та океанотехніка (ВВ1,  ВВ2,  ВВ3) 
131 Прикладна механіка -  Інженерінг зварювання та споріднених процесів (ВВ1,  ВВ2,  ВВ3)
135 Суднобудування - Есплуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установ  (ВВ1,  ВВ2,  ВВ3)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ВВ1,  ВВ2,  ВВ3)

2015 р.

Інформація щодо рекомендацій до зарахування на 1-й курс на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" (денна форма) станом на 06.08.2015 р.

7.05120101 - Кораблі та океанотехніка (переглянути)
7.05120103 - Суднові енергетичні установки та устаткування (переглянути)
7.05050401 - Технологія та устаткування зварювання (переглянути)
7.05010301 - Програмне забезпечення систем (переглянути)
7.05050304 - Двигуни внутрішнього згоряння (переглянути)
7.05070204 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (переглянути)
7.03050401 - Економіка підприємства (переглянути)

РЕЗУЛЬТАТИ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАНЯ (ОКР "БАКАЛАВР" ЗА СКОРОЧЕНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ)(переглянути) 

РЕЗУЛЬТАТИ  ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА (ПЕРШИЙ курс 25,28,29,30 липня 2015 р.) (переглянути) 

Інформація щодо кількості поданих заяв (конкурсу) на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА (ПЕРШИЙ курс та навчання зі скороченим терміном) станом на 04.08.2015 р. 

Коди напрямів/
Напрями підготовки
Спеціальності ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна Заочна
Ліцен-
зовані обсяги
Кіль­кість
поданих заяв (конкурс)
Ліцен-
зовані обсяги
Кількість
поданих заяв (конкурс)
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120101
Кораблі та океанотехніка
35 45
переглянути

0
переглянути*
35  0
переглянути

0
переглянути*
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120103
Суднові енергетичні установки та устаткування
50 43
переглянути

0
переглянути*
50 0
переглянути

16
переглянути*
050504
Зварювання
7.05050401
Технологія та устаткування зварювання
30 27
переглянути

0
переглянути*
30 0
переглянути

0
переглянути*
050103
Програмна інженерія
7.05010301
Програмне забезпечення систем
20 47
переглянути

0
переглянути*
20 0
переглянути

-
 переглянути*
050503
Машинобуду­вання
7.05050304
Двигуни внутрішнього згоряння
25 45
переглянути

0
переглянути*
25 0
переглянути

0
переглянути*
050702
Електро­механіка
 7.05070204
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
50 51
 переглянути

0
переглянути*
25 0
переглянути

0
переглянути*
030504
Економіка підприємства
7.03050401
Економіка підприємства
60 16
переглянути

0
переглянути*
 60 0
переглянути

0
 переглянути*

* - інформація щодо вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра зі скороченим терміном навчання

 Інформація щодо рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня CПЕЦІАЛІСТА
 (V курс, заочна форма навчання)  станом на 00.07.2015 р.

7.05120103 - Суднові енергетичні установки та устаткування (переглянути) 

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТА (П’ЯТИЙ курс)  станом  на 21.07.2015 р.

Коди напрямів/
Напрями підготовки
Спеціальності ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна Заочна
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кіль­кість
поданих заяв (конкурс)
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кількість
поданих заяв (конкурс)
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120101
Кораблі та океанотехніка
35  5 18
переглянути
35  2 3*
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120102
Суднокорпусобудування
15  3 16
переглянути
- - -
050504
Зварювання
7.05050401
Технологія та устаткування зварювання
30  12 12
переглянути
30  3 2*
050103
Програмна інженерія
7.05010301
Програмне забезпечення систем
20  5 7
переглянути
20   -
переглянути
050503
Машинобудування
7.05050304
Двигуни внутрішнього згоряння
25  14 17
переглянути
25   2*
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120103
Суднові енергетичні установки та устаткування
50  18 30
переглянути
50  3

         

   переглянути
          38*

050702
Електромеханіка
7.05070204
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
50  10 20
переглянути
25  3

          5*

030504
Економіка та підприємництво
7.03050401
Економіка підприємства
60  2 11
переглянути
60  1

          
   переглянути

*- були зараховані у лютому 2015 р. 

Результати вступних фахових випробування на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня CПЕЦІАЛІСТА ( денна форма навчання)   16.07.2015 р. (переглянути)

 

Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" (заочна форма, зі скороченим терміном навчання)  станом на 06.03.2015 р.

05120103 - Суднові енергетичні установки та устаткування (переглянути)

Інформація щодо початкового рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" (заочна форма, зі скороченим терміном навчання)  станом на 05.03.2015 р.

05120103 - Суднові енергетичні установки та устаткування (переглянути)

 Інформація щодо заключного рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня CПЕЦІАЛІСТ (V курс, заочна форма навчання)  станом на 17.02.2015 р.

7.05120101 - Кораблі та океанотехніка (переглянути)

7.05050401 - Технологія та устаткування зварювання (переглянути)

7.05050304 - Двигуни внутрішнього згоряння (переглянути)

7.05120103 - Суднові енергетичні установки та устаткування (переглянути)

7.05070204 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (переглянути)

 

Інформація щодо результатів вступних випробувань 12.02.2015 р. на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня CПЕЦІАЛІСТА (V курс, заочна форма навчання)

7.05120101 - Кораблі та океанотехніка (переглянути)

7.05050401 - Технологія та устаткування зварювання (переглянути)

7.05050304 - Двигуни внутрішнього згоряння (переглянути)

7.05120103 - Суднові енергетичні установки та устаткування (переглянути)

7.05070204 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (переглянути)

 

 2014 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАНЯ (ОКР "БАКАЛАВР" ЗА СКОРОЧЕНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ)(переглянути)

Інформація щодо кількості поданих заяв (конкурсу) на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА (ПЕРШИЙ курс та навчання зі скороченим терміном) станом на 08.08.2014 р.  

Коди напрямів/
Напрями підготовки
Спеціальності ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна Заочна
Ліцен-
зовані обсяги
Кіль­кість
поданих заяв (конкурс)
Ліцен-
зовані обсяги
Кількість
поданих заяв (конкурс)
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120101
Кораблі та океанотехніка
35 51
переглянути

25
переглянути*
35  0
переглянути

1
переглянути*
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120103
Суднові енергетичні установки та устаткування
50 93
переглянути

69
переглянути*
50 9
переглянути

8
переглянути*
050504
Зварювання
7.05050401
Технологія та устаткування зварювання
30 24
переглянути

25
переглянути*
30 7
переглянути

18
переглянути*
050103
Програмна інженерія
7.05010301
Програмне забезпечення систем
20 70
переглянути

1
переглянути*
20 7
переглянути

-
 переглянути*
050503
Машинобуду­вання
7.05050304
Двигуни внутрішнього згоряння
25 64
переглянути

32
переглянути*
25 6
переглянути

1
переглянути*
050702
Електро­механіка
 7.05070204
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
50 83
 переглянути

39
переглянути*
25 6
переглянути

3
переглянути*
030504
Економіка підприємства
7.03050401
Економіка підприємства
60 51
переглянути

3
переглянути*
 60 1
переглянути

1
 переглянути*

* - інформація щодо вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра зі скороченим терміном навчання

Заключний рейтинговий список на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня CПЕЦІАЛІСТА ( денна форма навчання)   08.07.2014 р. (переглянути)

 Інформація щодо рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня CПЕЦІАЛІСТА
 (V курс, заочна форма навчання)  станом на 15.07.2014 р.

7.05120103 - Суднові енергетичні установки та устаткування (переглянути)

Інформація щодо рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТА (П’ЯТИЙ курс)  станом  на 08.07.2014 р.

Коди напрямів/
Напрями підготовки
Спеціальності ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна Заочна
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кіль­кість
поданих заяв (конкурс)
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кількість
поданих заяв (конкурс)
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120101
Кораблі та океанотехніка
35   12
переглянути
35  2 8*
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120102
Суднокорпусобудування
15   12
переглянути
- - -
050504
Зварювання
7.05050401
Технологія та устаткування зварювання
30   16
переглянути
30  3 8*
050103
Програмна інженерія
7.05010301
Програмне забезпечення систем
20   6
переглянути
20   -
переглянути
050503
Машинобудування
7.05050304
Двигуни внутрішнього згоряння
25   17
переглянути
25   7*
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120103
Суднові енергетичні установки та устаткування
50   33
переглянути
50  3

         

   переглянути
          29*

050702
Електромеханіка
7.05070204
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
50   17
переглянути
25  3

          20*

030504
Економіка та підприємництво
7.03050401
Економіка підприємства
60   3
переглянути
60  1

          
   переглянути

*- були зараховані у лютому 2014 р. 

 

Результати вступних фахових випробування на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня CПЕЦІАЛІСТА ( денна форма навчання)   04.07.2014 р. (переглянути)

 

Інформація щодо рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня CПЕЦІАЛІСТА
 (V курс, заочна форма навчання)  станом на 17.02.2014 р.

 

7.05120101 - Кораблі та океанотехніка (переглянути)

7.05050401 - Технологія та устаткування зварювання (переглянути)

7.05050304 - Двигуни внутрішнього згоряння (переглянути)

7.05120103 - Суднові енергетичні установки та устаткування (переглянути)

7.05070204 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (переглянути)

2013 р.


Інформація щодо кількості поданих заяв (конкурсу) на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА (ПЕРШИЙ курс та навчання зі скороченим терміном)  станом  на 19.08.2013 р. 

Коди напрямів/
Напрями підготовки
Спеціальності ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна Заочна
Ліцен-
зовані обсяги
Кіль­кість
поданих заяв (конкурс)
Ліцен-
зовані обсяги
Кількість
поданих заяв (конкурс)
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120101
Кораблі та океанотехніка
35 46
переглянути

14
переглянути*
35  7
переглянути

1
переглянути*
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120103
Суднові енергетичні установки та устаткування
50 65
переглянути

37
переглянути*
50 3
переглянути

17
переглянути*
050504
Зварювання
7.05050401
Технологія та устаткування зварювання
30 18
переглянути

17
переглянути*
30 6
переглянути

-
переглянути*
050103
Програмна інженерія
7.05010301
Програмне забезпечення систем
20 42
переглянути

3
переглянути*
20 4
переглянути

-
 
переглянути*
050503
Машинобуду­вання
7.05050304
Двигуни внутрішнього згоряння
25 33
переглянути

22
переглянути*
25 4
переглянути

-
переглянути*
050702
Електро­механіка
 7.05070204
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
50 39
 
переглянути

35
переглянути*
25 6
переглянути

11
переглянути*
030504
Економіка підприємства
7.03050401
Економіка підприємства
60 41
переглянути

1
 переглянути*
 60 7
переглянути

1
 
переглянути*

* - інформація щодо вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра зі скороченим терміном навчання

 Квота прийому сільської молоді до ВНЗ системи МОН України на 2013 рік (переглянути

Інформація щодо рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТА (П’ЯТИЙ курс)  станом  на 16.07.2013 р.

Коди напрямів/
Напрями підготовки
Спеціальності ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна Заочна
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кіль­кість
поданих заяв (конкурс)
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кількість
поданих заяв (конкурс)
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120101
Кораблі та океанотехніка
35 12 18
переглянути
35 1 9*
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120102
Суднокорпусобудування
15 7 19
переглянути
- - -
050504
Зварювання
7.05050401
Технологія та устаткування зварювання
30 14 17
переглянути
30 3 6*
050103
Програмна інженерія
7.05010301
Програмне забезпечення систем
20 4 8
переглянути
20 1 2
переглянути
050503
Машинобудування
7.05050304
Двигуни внутрішнього згоряння
25 8 11
переглянути
25 4 9*
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120103
Суднові енергетичні установки та устаткування
50 9 22
переглянути
50 1

         17

   переглянути
          56*

050702
Електромеханіка
7.05070204
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
50 6 12
переглянути
25 4

          11*

030504
Економіка та підприємництво
7.03050401
Економіка підприємства
60 2 12
переглянути
60 1

          17
   переглянути

*- були зараховані у лютому 2013 р. 

 

Інформація щодо рейтингу на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня CПЕЦІАЛІСТА
 (V курс, заочна форма навчання)  станом на 18.02.2013 р.

 

7.05120101 - Кораблі та океанотехніка (переглянути)

7.05050401 - Технологія та устаткування зварювання (переглянути)

7.05050304 - Двигуни внутрішнього згоряння (переглянути)

7.05120103 - Суднові енергетичні установки та устаткування (переглянути)

7.05070204 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (переглянути)

2012 р.

Інформація щодо кількості поданих заяв на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТА (П’ЯТИЙ курс)  станом  на 22.08.2012 р.

Коди напрямів/
Напрями підготовки
Спеціальності ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна Заочна
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кіль­кість
поданих заяв (конкурс)
Ліцен-
зовані обсяги
в т.ч.
д/б
Кількість
поданих заяв (конкурс)
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120101
Кораблі та океанотехніка
35 5 5
переглянути
35 2 14*
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120102
Суднокорпусобудування
15 5   8
переглянути
- - -
050504
Зварювання
7.05050401
Технологія та устаткування зварювання
30 8 10
переглянути
30 1 12*
050103
Програмна інженерія
7.05010301
Програмне забезпечення систем
20 4 5
переглянути
20 1 4
переглянути
050503
Машинобудування
7.05050304
Двигуни внутрішнього згоряння
25 11 11
переглянути
25 1 8*
051201
Суднобуду­вання та океанотехніка
7.05120103
Суднові енергетичні установки та устаткування
50 14 21
переглянути
50 1

         14

   переглянути
          56*

050702
Електромеханіка
7.05070204
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
50 5 25
переглянути
25 1

          13*

030504
Економіка та підприємництво
7.03050401
Економіка підприємства
60 1 7
переглянути
60 1

          17
   переглянути

*- були зараховані у лютому 2012 р.

Результати екзаменів з математики (24.07.2012 р.), з української мови та літератури (26.07.2012 р.) та з фізіки (29.07.2012 р.) (переглянути...)

Робочі будні приймальної комісії

 

Конкурс у 2010 році

У 2010 році на І курс денної форми навчання було зараховано 86 осіб, у тому числі:

  • за держзамовленням — 51 особу (75% від загальної чисельності зарахованих для навчання за денною формою);
  • для навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб — 17 (25%).

На І курс для навчання за заочною формою було зараховано 23 особи, у тому числі:

  • за держзамовленням — 8 (35% від загальної чисельності зарахованих за заочною формою);
  • за рахунок фізичних та юридичних осіб — 15 (65%).

Середній конкурс на місця держзамовлення у 2010 р. становив 5,23 особи на місце, у тому числі за денною формою навчання — 5,26; за заочною — 5,00.

Крім того, в межах ступеневої підготовки фахівців за інтегрованими планами здійснений прийом на ІІ-ІІІ курси 106 випускників морехідних училищ та коледжів, з якими створені навчальні комплекси (40 випускників - за денною та 66 - за заочною формами навчання).

Для навчання за овітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста було зараховано 305 осіб. Для навчання за денною формою було зараховано 136 осіб, у тому числі на місця державного замовлення — 51 особа, за заочною формою було зараховано 169 осіб, у тому числі на місця державного замовлення — 8 осіб.

Конкурс у 2009 році

У 2009 році на І курс денної форми навчання було зараховано 68 осіб, у тому числі:

  • за держзамовленням — 57 осіб (66% від загальної чисельності зарахованих для навчання за денною формою);
  • для навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб — 29(34%).

На І курс для навчання за заочною формою було зараховано 14 осіб, у тому числі:

  • за держзамовленням — 7 (50% від загальної чисельності зарахованих за заочною формою);
  • за рахунок фізичних та юридичних осіб — 7 (50%).

Середній конкурс на місця держзамовлення у 2009 р. становив 9,73 особи на місце, у тому числі за денною формою навчання — 9,82; за заочною — 9,00.

Крім того, в межах ступеневої підготовки фахівців за інтегрованими планами здійснений прийом на ІІ-ІІІ курси 219 випускників морехідних училищ та коледжів, з якими створені навчальні комплекси (83 випускника - за денною та 136 - за заочною формами навчання).

Для навчання за овітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста було зараховано 264 особи. Для навчання за денною формою було зараховано 127 осіб, у тому числі на місця державного замовлення — 41 особа, за заочною формою було зараховано 137 осіб, у тому числі на місця державного замовлення — 7 осіб.

Вступна кампанія