Реєстрація
знаменник
Карта сайту

 

     ГАЛУЗІ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА
 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

                

Перелік 2015 року

Херсонський навчально-науковий інститут НУК здійснює підготовку за денною та заочною формами навчання за галузями знань та спеціальностями: 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

( за переліком 2015 р.)

Код та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Освітні програми
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
Економіка довкілля і природних ресурсів
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес і приватне підприємництво
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
13 Механічна інженерія    131 Прикладна механіка Інжиніринг зварювання та споріднених процесів
135 Суднобудування Суднові енергетичні установки та устаткування
Кораблі та океанотехніка
Суднокорпусобудування
Судноремонт та технічне обслуговування флоту
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка
Експлуатація суднових автоматизованих систем
142 Енергетичне машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння
Холодильні машини і установки
144 Теплоенергетика  Теплоенергетика
Енергетичний менеджмент
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними об’єктами та комплексами


Рівень вищої освіти: другий  (магістерський)  

Код та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Освітні програми
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка  підприємства
Економіка довкілля і природних ресурсів
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес і приватне підприємництво
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології

 13 Механічна інженерія  

132 Матеріалознавство Інжиніринг зварювання та споріднених процесів
135 Суднобудування Суднокорпусобудування
Судноремонт та технічне обслуговування флоту 
Яхти та судна для водного туризму
Суднові енергетичні установки та устаткування 
Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок
  14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Експлуатація суднових автоматизованих систем
142 Енергетичне машинобудування  Двигуни внутрішнього згоряння
Холодильні машини і установки та системи кондиціювання
Експлуатація суднових холодильних установок і систем кондиціювання
144 Теплоенергетика Теплоенергетика
Енергетичний менеджмент
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління судновими енергетичними установками

 

 Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Код та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Спеціалізації (освітні програми)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
Міжнародна економіка
Економіка довкілля і природних ресурсів
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бізнес і приватне підприємництво
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
13 Механічна інженерія    131 Прикладна механіка Інжиніринг зварювання та споріднених процесів
135 Суднобудування Суднові енергетичні установки та устаткування
Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок
Кораблі та океанотехніка
Суднокорпусобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Експлуатація суднових автоматизованих систем
142 Енергетичне машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння

List of fields of study and program subject areas in higher education 

Field
code
Field of study  Code of
speciality/
program suject
area
Title of
program subjecy area
Перелік 2015
05 Social and behavioral studies  051 Economics Економіка
07 Management and administration 076 Business, trade and exchange activities Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 12 Information technologies  121 Software engineering Інженерія програмного забезпечення
122 Computer sciences and information technologies Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 13   Mechanical engineering     131 Applied mechanics Прикладна механіка
132 Materials science Матеріалознавство
 135 Shipbuilding Суднобудування
14 Electrical engineering  141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Power machinery Енергетичне машинобудування

 

 

Перелік 2006 року

Херсонська філія НУК здійснює підготовку бакалаврів за денною та заочною формами навчання за галузями та напрямами:

  • 0512 - Морська техніка (Marine technologies): 051201 -суднобудування та океанотехніка (Shipbuilding and ocean technologies).
  • 0505 - Машинобудування  та  матеріалообробка (Engineering and metal processing): 050503 - машинобудування (Machine Engineering); 050504 - зварювання (Welding).
  • 0507 - Електротехніка та електромеханіка (Electrical engineering and electromechanics): 050702 - електромеханіка (Electromechanics).
  • 0305 - Економіка та підприємництво (Economics and entrepreneurship): 030504 - економіка підприємства (Economics of Enterprise).
  • 0501 - Інформатика та обчислювальна техніка (Informatics and computer sciences): 050103 - програмна інженерія (Software engineering). 

Херсонська філія НУК здійснює підготовку спеціалістів за денною та  заочною   формами навчання за спеціальностями: 

При філії працюють восьмимісячні та п’ятимісячні підготовчі курси, які починають свою роботу відповідно з 1 жовтня та з 10 січня.

Прийом   документів   на місця   для   навчання  за  денною формою здійснюється з 1 липняпо 22 липня   при складанні вступних випробувань та по 31 липня  за результатами ЗНО,  за заочною формою - з 15 липня по 06 серпня при складанні вступних випробувань та по 14 серпня 2011 р.  за результатами ЗНО. 

Відеосюжет "Де краще вивчати фізику"

Відеосюжет про життя студентів ХФ НУК

 Відеосюжет "Путівник абітурієнта, 2011 р."

Відеосюжет, створений студентами філії, про своє життя і навчання у філії

 

Суднобудівні підприємства міста, які чекають випускників філії

Херсонський суднобудівний завод Херсонський завод "Паллада"

Херсонський суднобудівний-судноремонтний завод 
ім. Комінтерну
Херсонський судноремонтний завод ім. Куйбишева
Центральне конструкторське бюро "Ізумруд" Дніпровське підприємство ЭРА

Зразки дипломів, які отримують випускники філії  починаючи з 2018 року 

 

 

Зразки дипломів, які отримують випускники філії  починаючи з 2015 року 

Зразок Додатку до диплома європейського зразка (переглянути)

Зразки дипломів, які отримують випускники філії  починаючи з 2014 року 

   
   

 

Зразки дипломів, які отримують випускники філії після отримання кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

  7.05120101 - Кораблі та океанотехніка
7.05050401 - Технологія та устаткування зварювання 7.05010301 - Програмне забезпечення систем
7.05120103 - Суднові енергетичні установки та устаткування 7.05050304 - Двигуни внутрішнього згоряння

7.05070204 - Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод

7.03050401 - Економіка підприємства

Зразки дипломів, які отримують випускники філії після отримання кваліфікаційного рівня "бакалавр"

  051201- Суднобудування та океанотехніка
050504 - Зварювання 050103 - Програмна інженерія
050503 - Машинобудування 050702 - Електромеханіка
 
030504 - Економіка підприємства