Реєстрація
знаменник
Карта сайту

 Теплоенергетика

Спеціальність 144

Освітньо-професійна програма
"Теплоенергетика"

   Інженер-теплоенергетик є фахівцем в галузі проектування, монтажу та наладки теплоенергетичного обладнання. Об’єктами теплоенергетики є всі комунальні та промислові установки і апарати, що забезпечують процеси  нагріву або охолодження: системи   централізованого

та децентралізованого теплопостачання, опалення та кондиціювання повітря, теплотехнологічні лінії і установки харчового виробництва, ректифікаційні і випарні установки фармацевтичних і парфумерних виробництв, промислові печі та котли, обладнання теплових і атомних електричних станцій. Діяльність фахівців з теплоенергетики направлена на такі об’єкти, як теплоенергетичне обладнання теплових, атомних електростанцій та промислових підприємств; парові, водогрійні котли; теплові двигуни; тепло- та масообміні апарати; теплонасосні установки; теплоносії та робочі тіла; системи обліку енергії та параметрів енергоносіїв; системи регулювання та автоматизації теплоенергетичних об'єктів; інженерні системи забезпечення клімату.
  Інженери-теплоенергетики здатні розробляти та впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології для стаціонарної (ТЕС, АЕС, мала енергетика, комунальна енергетика) та транспортної енергетики (судна морського та річкового флоту, автомобільний та залізничний транспорт), а також технології викори- стання поновлюваних (сонячна, вітрова, біоенергетика) і вторинних енергетичних ресурсів (енергетичних відходів різних виробництв). Фахівці, які здобули кваліфікацію інженера-механіка спеціальності 144 «Теплоенергетика» здатні самостійно проводити проектування, аналіз ефективності та надійності, оптимізацію теплоенергетичних пристроїв та систем; застосовувати сучасні енергоефективні технології; підвищувати екологічну безпеку теплоенергетичного обладнання.
Сфери працевлаштування:
• Об’єкти теплоенергетичної галузі (інженер-теплоенергетик, інженер-проектувальник).
• Оператор котлів та турбін, керівник підрозділу або підприємства та ін.
• Підприємства паливо-енергетичного комплексу.
• Підприємства різного характеру діяльності (проектні, виробничі, сервісні, налагоджувальні, освітні, наукові та ін.).

По закінченні навчання за освітньо-професійними програмами випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну посаду:
2143.2 Інженер-енергетик
2149.2 Інженер-конструктор
2149.2 Інженер
2149.2 Інженер з ремонту
2149.2 Інженер з організації експлуатації та ремонту
2149.2 Інженер з підготовки виробництва
2149.2 Інженер-дослідник
2149.2 Інженер-технолог
3113 Енергетик
3113 Енергетик виробництва
3113 Енергетик дільниці
3113 Енергетик цеху
3115 Теплотехнік
3115 Технік з експлуатації та ремонту устаткування
3449 Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії

Галузі, напрями та спеціальності