Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Суднобудування

Спеціальність 135

Освітньо-професійні програми:
"Кораблі та океанотехніка"; "Суднокорпусобудування";

"Судноремонт та технічне обслуговування флоту ";
"Яхти та судна для водного туризму"

(Спеціальності: 7.05120101 "Кораблі та океанотехніка" та 7.05120102

"Суднокорпусобудування"  за переліком 2006 р.)

Суднобудування – високотехнологічна галузь, одна з пріоритетних у розвитку економіки нашої держави. Україна, як морська держава, має багато суднобудівних і судноремонтних підприємств, конструкторсько-технологічних і наукових організацій, установ морської інфраструктури, самі великі з яких знаходяться у Південному регіоні. В Херсоні це такі як ТОВ «Смарт Мерітайм Груп», Херсонський державний завод «Палада», Адміністрація морського порту, філія АСК «Укррічфлот» «Херсонський річковий порт» – ХССРЗ, ПП «Інженерне бюро «Корвет»». Суднобудівним підприємствам і організаціям морської інфраструктури потрібні молоді енергійні фахівці з вищою освітою, які мають глибоку професійну підготовку в області техніки, технологій, організації і управління персоналом й виробництвом та володіють іноземними мовами. Випускники кафедри Суднобудування та ремонту суден затребувані на суднобудівних підприємствах та в організаціях морської інфраструктури Києва, Херсона, Миколаєва, Запоріжжя, Одеси, Кілії. Випускники кафедри працюють на суднобудівних підприємствах Латвії, Естонії, Швеції, Польщі, Португалії, Румунії, Болгарії, Південній Кореї, Японії, Китаю тощо. У процесі навчання студенти одержують фундаментальну підготовку та глибокі інженерні знання, вивчаючи дисципліни: автоматизовані графічні системи в технології суднобудування та судноремонту; технічна експлуатація та ремонт суднових технічних засобів; основи зварювального виробництва; суднові енергетичні установки; теорія корабля; конструкція корпуса корабля; будівельна механіка корабля; проектуваннясуден; технологія суднобудування; судноремонт та реновація суден; підготовка виробництва до будівництва суден; механізація та автоматизація технологічних процесів; міжнародне морське право та нормативні документи флоту тощо. Якісна підготовка з програмування та інформаційних технологій надає можливість нашим випускникам працювати не тільки в суднобудуванні, але й в багатьох інших галузях промисловості, на транспорті, займатися проектуванням складних інженерних об’єктів.

Процес навчання здійснюється висококвалфікованими науково-педагогічними працівниками кафедри Суднобудування та ремонту суден та інших кафедр філії – академіками, докторами технічних наук, професорами та кандидатами технічних наук, доцентами. Враховуючи багаторічний досвід кафедри Суднобудування та ремонту суден щодо підготовки фахівців, наявність високопрофесійного кадрового складу, належну матеріально-технічну базу, достатнє навчально-методичне та наукове забезпечення й приймаючи до уваги потреби суднобудівних підприємств та організацій морської інфраструктури Південного регіону України у висококваліфікованих кадрах з суднобудування Рішенням Державної Акредитаційної комісії МОНУ у 2015 році Херсонській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова надано ліцензію, а у 2016 році Акредитаційний сертифікат на впровадження діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 135 «Суднобудування». Навчання здійснюється за освітніми програмами: «Кораблі та океанотехніка», «Суднокорпусобудування», «Судноремонт та технічне обслуговування флоту», «Яхтинг, малі судна та водний туризм».

Відкриття зазначеної спеціальності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти має за мету підготовку фахівців найвищої кваліфікації (керівників виробництв та установ, майбутніх науковців – викладачів закладів вищої освіти), спроможних вирішувати комплексні проблеми проектування, побудови, експлуатації, технічного нагляду й ремонту суден на всіх рівнях діяльності, займатись науковою та науково-педагогічною діяльністю, здатних мислити новими категоріями й приймати інноваційні інженерні рішення, які дозволять створити належні умови для розвитку суднобудівної та морської галузей України. Навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврату надає можливість:

• отримати диплом бакалавра європейського зразка;
займати первинні посади: інженер-конструктор, інженер-технолог, будівельник суден, інженер із суднопідіймальних робіт, інженер з нагляду за будівництвом флоту, інженер з механізації трудомістких процесів, інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів, інженер з ремонту, інженер з комплектації устаткування, інженер з підготовки виробництва, інженер з нормування праці, інженер із стандартизації, інженер з якості, інженер з організації керування виробництвом, інженер з технічного обслуговування флоту, інженер із впровадження нової техніки й технології.

Галузі, напрями та спеціальності