Реєстрація
знаменник
Карта сайту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХЕРСОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
імені адмірала Макарова

Рік заснування — 1967
Навчальний заклад IV рівня акредитації. Етапи підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр, аспірантура.
Ліцензія АЕ № 527861 від 06.01.2015 р. Сертифікат РД-IV № 152298
73003 м. Херсон, пр. Ушакова, 44. Тел. / факс (0552) 26-31-18, (0552) 26-30-09.
e-mail: kbnuos@nuos.edu.ua

У 1967 році наказом Міністра суднобудівної промисловості СРСР і Міністра вищої і середньої спеціальної освіти СРСР № 200/437 було засновано Херсонський філіал Миколаївського кораблебудівного інституту. У 1994 році постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 року №592 Миколаївський кораблебудівний інститут отримав статус Українського державного морського технічного університету (УДМТУ), а філіал у складі університету реорганізований в Херсонський філіал УДМТУ (ХФ УДМТУ). Рішенням МАК від 26.01.1995 р. (протокол № 16) університет акредитовано за IV рівнем акредитації з повною автономією (наказ Міносвіти України від 29.03.1995 р. № 77). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 року № 1947 університету присвоєно ім’я адмірала Макарова.

 Указом Президента України від 25 березня 2004 р. №366/2004 УДМТУ імені адмірала Макарова надано статус національного з найменуванням Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. У зв’язку з цим Херсонський філіал Українського державного морського технічного університету був перейменований у Херсонську філію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (ХФ НУК).

Відповідно до наказу ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова від 23 грудня 2021 р. Херсонська філія НУК перейменована у Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (ХННІ НУК) (переглянути). 

ХННІ НУК є структурним підрозділом базового університету без статусу юридичної особи, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за денною та заочною формами навчання з освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та спеціаліст, проводить наукові дослідження, виконує науково – технічні розробки i здійснює культурно-просвітницьку діяльність серед населення. За час свого існування інститут підготував майже 8 тисяч (7805 за станом на 01.01.2024 р.) інженерів кораблебудівників, машинобудівників, програмістів, економістів та спеціалістів зварювання, а також понад 6 тисяч (6424 за станом на 31.01.2024 р.) бакалаврів з відповідних напрямів підготовки.

Діяльність ХННІ відповідає основним напрямкам діяльності Національного університету кораблебудування в цілому і здійснюється згідно з Положенням про Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування, яке затверджене ректором НУК у 2022 р.

Керівником інституту є директор, який призначається наказом ректора за узгодженням з рішенням збору трудового колективу. З 1987 року директором ХННІ є доктор економічних наук, професор А.В.Ломоносов.

ХННІ був створений як вечірній вищий навчальний заклад суднобудівного профілю. Але з 1988 р. інститут почав підготовку студентів за денною формою. Студенти перші 2 роки навчалися у м. Херсоні, а потім переводилися для продовження навчання в базовий ЗВО у м. Миколаїв. У 1996 р. було прийнято рішення залишати студентів інституту в м. Херсоні до закінчення ЗВО.

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відзначатиме 50 років з дня заснування (газета Гривна, №28(1175), 12 липня 2017 року (переглянути

Провідні Херсонські суднобудівні заводи, з якими співпрацює ХННІ

Херсонський  суднобудівний завод

Херсонський державний  завод "Паллада"


Судна, побудованні при участі випускників ХННІ на
Херсонському суднобудівному заводі

  Доки, побудованні при участі випускників ХННІ
на Херсонському державному заводі "Паллада"

Сайт НУК: http://www.nuos.edu.ua/