Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Шановні, студенти, зверніть увагу на таке !!!

 
  Наказ МОН №255 від 29.03.2010 р. "Про виконання  законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року №1824 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв""(переглянути).
  Наказ МОН №420 від 24.05.2007 р. "Про  використання мобільних телефонів під час навчального процесу" (переглянути).
 

ЗАКОН УКРАЇНИ від 24 травня 2012 року N 4844-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення   окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів" (переглянути). 
ЗАКОН УКРАЇНИ від 22 вересня 2005 року N 2899-IV "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" (переглянути).
Наказ МОН № 57 від 12.02.2001 р. "Про заборону тютюнопаління в навчальних закладах та установах   Міністерства   освіти  і  науки України" (переглянути).


Витяг з "Правил внутрішнього розпорядку ХФ НУК"

 

8.1 Навчальні заняття в ХФ НУК проводяться за розкладом відповідно до навчальних планів та програм, затверджених у встановленому порядку.
8.2 Розклад навчальних занять складається на семестр та вивішується не пізніше ніж за десять днів до початку кожного семестру.
8.3 Тривалість академічної години 40 хвилин, якщо дві години проводяться без перерви. Про початок і закінчення навчального заняття викладачів та студентів сповіщають дзвінком за наступним розкладом:

1 пара - 830 - 950
2 пара - 1000 - 1120
3 пара - 1130 - 1250
4 пара - 1300 - 1420
5 пара - 1430 - 1550
6 пара - 1600 - 1720
7 пара - 1730 - 1850
8 пара - 1900 - 2020

 

8.4. Вхід студентів до аудиторії після дзвінка заборонено.
8.5. До початку кожного навчального заняття /та в перервах між заняттями/ в аудиторіях, навчальних майстернях та кабінетах лаборанти готують необхідні посібники та апаратуру.
8.6. Для проведення практичних занять кожен курс ділиться на групи. Склад студентських груп встановлюється за наказом ректора залежно від характеру практичних занять.
8.7. У кожній групі за наказом ректора /за поданням декана/ призначається староста групи з числа найбільш встигаючих та дисциплінованих студентів. Староста групи підпорядковується безпосередньо деканові факультету, виконує зі своєю групою всі його розпорядження та вказівки.

До функцій старости групи входить:
- облік відвідування студентами всіх видів навчальних занять;
- подання деканові факультету щоденного рапорту про неявку або запізнення студентів на заняття із зазначенням причин запізнення;
- контроль за станом навчальної дисципліни в групі на лекціях та практичних заняттях, а також за збереженням навчального обладнання та інвентарю;
- своєчасна організація отримування та розподілу серед студентів групи підручників та навчальних посібників;
- повідомлення студентів про зміни, які вносяться до розкладу занять;
- призначення на кожний день чергового по групі.
Розпорядження старости в межах визначених функцій обов’язкові для всіх студентів групи. 
8.8. У кожній групі ведеться журнал встановленої форми, який зберігається в деканаті факультету, і щоденно перед початком занять видається старості, який відмічає в ньому присутніх та відсутніх на заняттях студентів і подає викладачеві для запису в розділі про виконання календарного плану.
8.9. Студенти університету повинні:
- систематично та глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за обраною спеціальністю; підвищувати свій ідейний рівень, науковий та культурний;
- обов’язково відвідувати навчальні заняття і виконувати у встановлені строки всі види завдань, які передбачені навчальними планами та програмами;
- брати участь у суспільно-корисній праці;
- виконувати Правила внутрішнього розпорядку університету і студентського гуртожитку;
- брати участь у пропаганді наукових знань, а також громадських заходах, які проводяться університетом серед населення.
- систематично та глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за обраною спеціальністю; підвищувати свій ідейний рівень, науковий та культурний;
- обов’язково відвідувати навчальні заняття і виконувати у встановлені строки всі види завдань, які передбачені навчальними планами та програмами;
- брати участь у суспільно-корисній праці;- виконувати Правила внутрішнього розпорядку університету і студентського гуртожитку;
- брати участь у пропаганді наукових знань, а також громадських заходах, які проводяться університетом серед населення.
8.10. Забороняється вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, порушення громадського порядку, пов’язаного з аморальними проступками, що карається виселенням з гуртожитку та відрахуванням з університету.
8.11. При вході викладача до аудиторії студенти повинні вставати.
8.12. Студенти повинні бережливо ставитися до державної власності /інвентар, навчальні посібники, книги, прилади і т.д. Студентам забороняється без дозволу адміністрації університету виносити предмети та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень.
8.13. Студенти повинні бути дисциплінованими та охайними як в університеті, так і  на вулицях, в громадських місцях.
8.14. Належну чистоту, порядок, збереження меблів та обладнання у всіх  навчальних та навчально-виробничих приміщеннях забезпечує технічний персонал, відповідальні за приміщення особи та студенти на умовах самообслуговування до встановленого в університеті розпорядку.
8.15. За відмінну і добру успішність, високі показники у виробничій праці та активну участь у громадському житті університету для студентів встановлюються такі заходи заохочення:
- оголошення подяки;
- нагородження грамотою;
- нагородження цінним подарунком;
- видача премії.
 
8.16. За порушення трудової дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку до студентів може бути застосовано одне із таких дисциплінарних стягнень:
- догана;
- відрахування з університету.
Відрахування з університету неповнолітніх студентів здійснюється тільки за згодою районної комісії у справах неповнолітніх. 

 

Студентське життя