Реєстрація
знаменник
Карта сайту

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Українська асоциація студентів http://www.uas.ngo/#rec283688174

Розпорядження ректора НУК від 14.11.2023 р. №46 "Щодо погодження з органом студентського самоврядування" (переглянути)

21.02.2022 р. Звіт голови Студентської ради ХННІ на вченій раді ХННІ "Про стан та перспективи розвитку студентського  самоврядування Херсонського навчально-наукового інституту Національного університету корабледудування імені адмірала Макарова" (переглянути

Лист МОН від 21.10.15 р. №1/9-498  "Щодо виборів до органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах" (переглянути).
Лист МОН від 21.10.15 р. №1/9-497  "Деякі питання виконання статті 40 Закону України "Про вищу освіту"" (переглянути).
Лист МОН від 21.10.15 р. №1/9-496  "Щодо фінансування органів студентського самоврядування" (переглянути).
Лист МОН від 21.10.15 р. №1/9-495  "Щодо погодження рішень органами студентського самоврядування" (переглянути).
Лист МОН від 08.09.15р. №1/9-427  "Щодо діяльності органів студентського самоврядування" (переглянути).
Лист МОНмолодьспорт від 08.12.11р. №1/9-870  "Про обговорення проекту Концепції розвитку студентського самоврядування в Україні" (переглянути).

Положення про студентську раду НУК (переглянути).

Розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 24.03.2015 р. №168 Про "Студентську раду при Херсонській  обласній державній адміністрації" (переглянути).

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ХЕРСОНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
імені адмірала МАКАРОВА

Студентський парламент в ХННІ НУК ім. адм. Макарова базується на наданні можливостей кожному студенту самореалізуватися, стати учасником суспільно значимої діяльності, розкрити свій творчий потенціал у науковому, культурному і спортивному житті університету, міста, області і внести свій посильний внесок у вдосконалення системи студентського самоврядування ЗВО. Це досягається за рахунок встановлення партнерських відносин між студентами, в особі Студентського Парламенту, та адміністрацією університету.

Студентське самоврядування університету (Студентський Парламент) - особлива форма самостійної діяльності студентів з вирішення важливих питань з організації процесів навчання, побуту, дозвілля тощо.
У своїй діяльності Студентський Парламент керується Конституцією України, чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом Національного університету кораблебудування, Положенням про Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Студентський парламент не залежить від релігійних об’єднань, кольору шкіри і політичних партій та рухів і здійснює свої повноваження за принципами: демократизму; законності; гласності; гуманності; колегіальності.

Основною метою Студентського Парламенту як органу студентського самоврядування є захист прав студента, а також організація системної роботи по  залученню студентської молоді до культурних цінностей, сприяння соціальній самореалізації студентів.

Для втілення зазначеної мети Студентський Парламент реалізує наступні завдання:
-  забезпечення та захист прав та інтересів студентів;
-  забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
- інформаційне забезпечення студентської молоді з різних питань життєдіяльності університету та реалізації молодіжної політики;
-  сприяння науковій, навчальній та творчій діяльності студентів;
-  сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
-  організація співпраці зі студентами інших вузів і молодіжних організацій;
-  залучення студентів до художньої самодіяльності та проведення вечорів відпочинку, конкурсів КВК, випускних вечорів;
- сприяння утвердження здорового способу життя в університеті, профілактики правопорушень та шкідливих звичок у студентів.

Структура та функції студентського парламенту

До функцій профспілкового комітету студентів відносяться:
- проведення заходів щодо покращення побуту студентів в університеті та гуртожитках;
- проведення заходів щодо залучення студентів університету до господарської роботи та благоустрою університету;
-  організація роботи зі студентами, які не проявляють бажання до навчання та порушують загальні естетичні норми;
- проведення профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі;
- організація психологічної підтримки студентів.

Старостат:

-  проводить організаційну роботу зі старостами академічних груп;
-  інформує старост груп про події у студентському житті;
-  співпрацює з кураторами ХННІї НУК.

Комітет з навчально-наукової роботи:

-  підтримує контакти зі студентами та заступником директора з навчальної роботи;
-  співпрацює із заступником директора з наукової роботи та Радою молодих вчених для отримання методичної й інформаційної допомоги щодо розвитку наукової роботи серед студентів та їх наукового зростання;
-  забезпечує постійну співпрацю студентів з науково-педагогічними працівниками, які займаються науковою та дослідницькою діяльністю;
-  популяризує необхідність засвоєння студентами науково-технічної інформації в рамках співробітництва з науково-педагогічними працівниками та самостійної роботи;
-  організовує роботу наукових товариств та клубів;
-  здійснює роз’яснювальну та агітаційну роботи серед студентів з метою участі в олімпіадах  та у конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних дисциплін, участі у студентських науково-технічних конференціях  тощо;
-   клопоче перед адміністрацією ХННІ НУК щодо нагородження та відзначення студентів, які досягли успіхів на обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конференціях, у науково-дослідницькій роботі.

 Комітет з культурно-масових питань:

-  проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;
- приймає активну участь в організації загально-університетських заходів культурно-масового характеру;
- вносить свої пропозиції до керівництва університету щодо створення, скасування, або зміни напрямків діяльності гуртків та клубів при університеті;
-  організовує конкурси, вечори дозвілля та святкові програми в університеті;
- співпрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями та об'єднаннями країни, області та міста у сфері культурно-масової роботи.

 Комітет з питань спорту та молоді:

-  організовує участь у спортивних змаганнях на всіх рівнях;
-  співпрацює з обласним управлінням туризму, молоді та спорту;
-  здійснює пропаганду здорового способу життя;
-  організовує подорожі та екскурсії;
-  співпрацює з молодіжними туристичними організаціями.

 Прес-центр:

-  поширює інформацію про діяльність студентського самоврядування серед студентів;
-  готує статті, сюжети, репортажі про діяльність СП ХННІ НУК серед ЗМІ;
-  випускає газету «Студдень»;
-  оформляє стенди СП;
-  створює та підтримує власний студентський сайт;
-  розробляє та виготовляє рекламний матеріал щодо студентського самоврядування;

До складу прес-центру входить PR-менеджер.

   Комітет із зовнішніх зв’язків:

-  налагоджує і підтримує зв'язки з іншими ЗВО І-ІV рівня акредитації;
-  співпрацює з обласним та міськими управліннями з питань сім’ї та молоді;
- інформує про конференції, спортивні змагання, культурні заходи та організовує участь в них студентів ХННІ НУК;
-  допомагає членам Студентської парламенту у розширенні необхідних зв'язків;
-  організовує семінарі, тренінги, зустрічі з відомими людьми;
-  організовує конференції, кругли столи та інші заходи в університеті.

 

Керівний склад студентського самоврядування (2022 рік)

 
     
 

 

 

 

   

 Члени студентське самоврядування минулих років

 

 

 

Єрошенко Дмитро
-  голова студентського парламенту ХФ НУК 
  Моб. телефон 0995066336

Смоляной Євгеній
-  заступник голови студентського парламенту ХФ НУК 
Моб. телефон 0502519131

Магріпова Анна
 - cекретар студентського парламенту ХФ НУК 
 Моб. телефон 0950448129

 

Комітет з культурно-масових питань
 Сауляк Марина
Моб. телефон 0505320408
Літвіненко Тетяна

Пєрков Дмитро 
Моб. телефон 0500663508

Прес-центр
   
Корчинський Сергій
Моб. телефон 0667064109

          Скорупська Людмила
         Моб. телефон 0994957790

Котік Крістіна
Моб. телефон 0668241482
Комітет з навчальної роботи
Трубач Ольга
Моб. телефон  
0950626408
Сіліванов  Олександр
Моб. телефон  0950792535
Комітет з наукових питань
Камінський Євген
Моб. телефон 0662991317
Нєугодніков Антон 
Моб. телефон 
0666022311
Сондик Роман - голова спортивного комітету 
 Моб. телефон  0994842550
Бурдов Євгеній  - голова комітету зовнішніх зв'язків
Моб. телефон 0507294547

  Попередній студентський парламент ХФ НУК

Крохіна Олена Вікторівна  - голова студентського парламенту
ХФ НУК
Моб. телефон 095 612 49 11

Балуев Валерій – заступник
голови студентського парламенту
ХФ НУК
Моб. телефон 066 825 41 42

Зайцев Ігор Вікторович – голова студентського профкому ХФ НУК

Моб. телефон 066 008 69 60

Скрипніченко Тетяна голова старостату ХФ НУК
Моб. телефон 095 193 52 25

Мусаева Марина голова комітету з культурно-масових питань
Моб. телефон 095 122 09 60

      Василега Станислав – голова
           комітету зовнішніх зв'язків
          Моб. телефон 066 022 18 77

 


Відеосюжети із життя студентського самоврядування

Фотохроніка із життя студентського самоврядування


 

 

Закон України "Про вищу освіту" щодо студентського самоврядування

Стаття 40. Студентське самоврядування
 
1. У вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.
Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) відповідного вищого навчального закладу. Усі студенти (курсанти), які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів (курсантів) та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування здійснюється студентами (курсантами) безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів (курсантів).
 
2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом вищого навчального закладу та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.
 
3. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
1) добровільності, колегіальності, відкритості;
2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;
3) рівності права студентів (курсантів) на участь у студентському самоврядуванні;
4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій (крім вищих духовних навчальних закладів).
 
4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, інституту (факультету), відділення, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів (курсантів), типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.
Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, студентські ради тощо).
Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти (курсанти), обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів (курсантів) вищого навчального закладу.
Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.
З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.
Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
5. Органи студентського самоврядування:
1) беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому цим Законом та статутом вищого навчального закладу;
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
5) захищають права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у вищому навчальному закладі;
6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
12) мають право оголошувати акції протесту;
13) виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.
 
6. За погодженням з органом студентського самоврядування вищого навчального закладу приймаються рішення про:
1) відрахування студентів (курсантів) з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання;
2) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
3) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
4) призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника керівника вищого навчального закладу;
5) поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
6) затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;
7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.
 
7. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів (курсантів), які:
1) ухвалюють положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;
5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.
 
8. Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.
 
9. Керівник вищого навчального закладу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.
 
10. Фінансовою основою студентського самоврядування є:
1) кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності;
2) членські внески студентів (курсантів), розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.
 
11. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.
Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

Студентське життя