Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність 076

Освітньо-професійна програма
"Бізнес і приватне підприємництво"

  Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – це нова, популярна спеціальність, пов’язана з підготовкою фахівців, які в майбутньому виконуватимуть організаційно-управлінську, комерційну, аналітичну та науково-дослідну діяльність в умовах конкуренції та сучасних ринкових відносин на підприємствах різних організаційно–правових форм господарювання. Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здатен аналізувати товарні ринки та конкурентоспроможність виробників, управляти виробництвом та організовувати ефективний товарорух з метою покращення результатів діяльності.

Випускники, Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, після закінчення навчання за освітньою програмою «Бізнес і приватне підприємництво» вміють:
• здійснювати бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням множини ризиків;
• обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення та функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;
• застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких структур;
• застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницьких, торговельній та біржовій діяльності;
• організовувати зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання.
   Випускники можуть результативно працювати у таких сферах:
• підприємства будь-яких галузей економіки (промисловість, сільське господарство, транспорт та зв’язок, будівництво, житлово-комунальне господарство тощо), форм власності та організаційно- правових форм господарювання:
• товарні, фондові та валютні біржі;
• агентства з реклами та маркетингових досліджень;
• кадрові агентства;
• агентства з нерухомості;
• сфера міжнародної торгівлі і туризму;
• інвестиційні компанії;
• страхові компанії;
• консалтингові та аудиторські фірми;
• банківські та фінансово-кредитні установи;
• дилерські і брокерські компанії;
• податкова адміністрація;
• інвестиційні, трастові та майнові фонди;
• рекламні, інформаційні компанії;
• державна служба;
• заклади освіти тощо.

  По закінченні навчання за освітньо-професійними програмами випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну посаду:

1120 Вищі посадові особи державних органів влади
1210 Керівники підприємств, установ та організацій
1224–1228 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, у закладах готельного та ресторанного бізнесу, на транспорті, в складському господарстві та зв'язку, у побутовому обслуговуванні
1229–1239 Керівники основних фінансових, бухгалтерських, економічних та інші підрозділів, проектів та програм
1311–1319 Керівники малих підприємств в сільському, водному господарствах, промисловості, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі, транспорті та зв’язку, комерційному та побутовому обслуговуванні
2411–2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, інноваційної діяльності, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості
2419.1 Науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність)
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
2419.3 Професіонали державної служби
2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами
2447.2 Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
2471 Професіонали з контролю за якістю
2481–2482 Професіонали в галузі туризму та готельно-ресторанної справи
3411–3417 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники), страхові агенти, агенти з торгівлі майном, консультанти з подорожей та організатори подорожей, технічні та торговельні представники, закупники, оцінювачі та аукціоністи
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
3421–3423 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів, агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції, із зайнятості й трудових контрактів
3441–3444 Інспектори митної служби, податкової служби
3436 Помічник керівника підприємства (установи, організації)

Галузі, напрями та спеціальності