Реєстрація
знаменник
Карта сайту

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність 141

Освітньо-професійні програми:
"Електромеханічні системи автоматизації

та електропривод";
"Експлуатація суднових автоматизованих систем"

(Спеціальність 7.05070204 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" за переліком 2006 р.)

  Виконання будь-якого технологічного процесу неможливо без різних видів енергії. Головним видом енергії у всіх областях людської діяльності, завдяки своїй універсальності стала електрична. Для її виробництва, розподілу та використання людством побудовано безліч машин, пристроїв і механізмів. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – сучасна спеціальність, фахівці якої досконало володіють знаннями з електротехніки, електроніки, мікропроцесорної техніки, електроенергетики, електропостачання, електричних машин та апаратів.
  Випускники є фахівцями з проектування, монтажу, наладки й експлуатації електричної частини електричних станцій, підстанцій і основного електроенергетичного устаткування підприємств, автоматизованих технологічних ліній, робототехнічних комплексів тощо.
 Освітньо-професійна програма «Електромеханіка» пов'язана з розробкою, обслуговуванням, налагодженням, ремонтом, експлуатацією електроустаткування й засобів автоматики виробничих процесів.
  За час навчання на першому (бакалаврському) рівні, здобувач вищої освіти набуває фундаментальні політехнічні знання з електротехніки, електроніки, мікропроцесорної техніки, програмування. Крім того вивчається теорія електричних машин, теорія електропривода, теорія автоматичного керування, комп'ютерне програмне керування електроприводами і технологічними процесами.
 Випускники можуть з успіхом працювати на:
• суднобудівних підприємствах;
• підприємствах машинобудівної галузі;
• підприємствах річкового й морського флотів;
• підприємствах, установах й організаціях електроенергетичного комплексу та зв’язку України;
• будівельних підприємствах й організаціях;
• комунальних й сільськогосподарських підприємствах.

 Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» передбачає отримання глибоких знань з проектування, обслуговування, налагодження, ремонту, експлуатації електромеханічних системах автоматизації та електропривода, електроустаткування й засобів автоматики виробничих процесів.  Здобувачі вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» вивчають фахові дисципліни: комплектні електроприводи, проектування мікропроцесорних систем керування електроприводів, адаптивне та робастне керування.
  Випускники після закінчення навчання за освітньою програмою «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» володіють методами проектування й експлуатації електрообладнання, електронних систем, електроприводів, систем автоматичного керування зокрема мікропроцесорних та комп’ютерних систем керування (робото-технічних комплексів).
  Унікальність здобутої професії полягає в тому, що випускники можуть працювати:
• в науково-дослідних інститутах, проектних та конструкторських бюро;
• на підприємствах й організаціях, які експлуатують електричні машини, робото-технічні комплекси, автоматизовані виробничі лінії або здійснюють їхній монтаж і налагодження;
• на підприємствах машинобудівної галузі;
• на підприємствах морегосподарського комплексу;
• на підприємствах транспорту, установах й організаціях електроенергетичного комплексу України та зв’язку;
• на підприємствах аргопромислового комплексу тощо.
  Освітньо-професійна програма «Експлуатація суднових автоматизованих систем» є універсальною при підготовці фахівців для морського ринку праці. При підготовці здобувачів вищої освіти за освітньо- професійною програмою передбачається вивчення таких дисциплін як, суднові автоматизовані системи та комплекси руху суден, системи керування енергетичними і технологічними процесами та установками на судах, суднові інформаційно-вимірювальні системи, суднові комп’ютери та комп’ютерні мережі. Програма пов'язана з розробкою, обслуговуванням, налагодженням, ремонтом, експлуатацією електроустаткування, електроприводів, електромереж, засобів автоматики й автоматизації суден.

По закінченні навчання за освітньо-професійними програмами випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну посаду:

2143 Професіонали в галузі електротехніки
2144 Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій
2145 Професіонали в галузі інженерної механіки
2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
2320 Викладачі середніх навчальних закладів
2351 Професіонали в галузі методів навчання
2352 Інспектори навчальних закладів
2359 Інші професіонали в галузі навчання
2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами
2471 Професіонали з контролю за якістю
3111 Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями
3113 Технічні фахівці-електрики
3114 Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій
3115 Технічні фахівці-механіки
3118 Креслярі
3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки
3121 Техніки-програмісти
3123 Контролери та регулювальники промислових роботів
3132 Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування
3139 Інші оператори оптичного та електронного устаткування
3141 Суднові фахівці
3152 Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості
3340 Інші фахівці в галузі освіти
3415 Технічні та торговельні представники
3439 Інші технічні фахівці в галузі управління
3449 Інші державні інспектори

Галузі, напрями та спеціальності